× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning favoritt ikon

Høgskole
Privat
1 400 studenter
23 studier
73 80 52 00
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning ble grunnlagt i 1947, og er den eneste høgskolen i landet som har utdanning av barnehagelærere som hovedoppgave.

Vi arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter, samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet.

Studentperspektivet står høyt i høgskolehverdagen. Vi ønsker å utdanne kompetente og reflekterte barnehagelærere og ledere som skal møte barna med respekt og veilede dem i dannelsesprosessen.

Engasjement, dialog og mangfold er stikkord som kjennetegner høgskolen vår.

Vi har ca 1400 studenter og 150 ansatte, hvorav 110 er i forsker- og undervisningsstillinger.

Her ligger skolen

 • Utsiden av Dronning Mauds Minne Høgskole

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.0
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.1
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 36.5
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Kristiansund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.7
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 44.8
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 33.5
 • 38.0
Outdoor Play and Learning in Norwegian Early Childhood Education Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, bachelornivå Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Early Childhood Education and Care, Theory and Practice Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitets- og høgskolepedagogikk Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, masternivå Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, bachelornivå Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Norwegian Early Childhood Education and Care, Theory and Practice Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Universitets- og høgskolepedagogikk Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Outdoor Play and Learning in Norwegian Early Childhood Education Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 38.0
Barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 40.1
Barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama, kunst og håndverk Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 36.5
Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Kristiansund
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 46.7
Barnehagelærerutdanning med vekt på natur- og friluftsliv Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 44.8
Barnehagelærerutdanning Bachelor, 3 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 33.5
 • 38.0
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehageledelse Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring Master, 2 år Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, masternivå Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Universitets- og høgskolepedagogikk Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 1 Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Emnestudier, bachelornivå Lågare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Barns språkutvikling og språklæring Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen Høgare nivå Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak