Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Studiet har ikke opptak høst 2024. Studiet er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Studiet fokuserer på arbeidet med barn over 3 år med fokus på barns utvikling, lek og læring, og didaktiske perspektiver som ivaretar barns opplevelser og medvirkning. I tillegg fokuseres det på ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet