Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

.

Om studiet

Er du pedagog uten barnehagelærerutdanning og ønsker å jobbe i barnehage? Da er dette studiet for deg. Studiet kvalifiserer til arbeid med de yngste barna i barnehagen og gir kunnskap om barns utvikling og behov, med særlig vekt på samspill, lek og kultur. Her vil du utvikle kunnskap, forståelse og handlingskompetanse i arbeidet med de yngste barna, og i samarbeidet med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet