Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 80
Søknadskode (SO): 253133

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

6. mars 2024.

Om studiet

Ta barnehagelærerutdanningen over 4 år! Som barnehagelærer vil du bety noe for andre, du får en variert arbeidshverdag og du kan få jobb over hele landet. Gjennom barnehagelærerutdanningen vil du få kunnskap om barns lek, læring og undring. Ta utdanningen i Trondheim, en av landets beste studiebyer.

Bachelor barnehagelærerutdanning
Gjennom studiet lærer du blant annet om barns utvikling og lek og hvordan du kan skape en god arena for danning, omsorg, lek og læring. Du vil få undervisning i mange ulike fag og tema.

Undervisningsformen er variert. I tillegg til klasseromsundervisning har vi blant annet seminarer, debatter, ekskursjoner, storforelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Vi har også studiegrupper som jobber tett sammen.

Utdannelsen er preget av mye refleksjon om hvem du selv er og hva slags barnehagelærer du vil være. I løpet av studiet vil du utvikle deg som menneske.

Organisering
Studiet er samlingsbasert, det vil si at du kommer til Trondheim et visst antall uker hvert semester. Disse ukene har du undervisning hver dag. I tillegg til samlinger på campus er det 3 digitale undervisningsdager i løpet av hvert studieår.

Praksis
Hvert studieår inneholder flere uker med praksis, til sammen 100 dager. Du får tildelt en ny praksisbarnehage for hvert år, og du skal ha praksis både i storbarn og i småbarnsavdeling. Under praksisen får du veiledning både fra barnehagen og fra praksislærer på høgskolen.

Karrieremuligheter
Det er stor etterspørsel etter barnehagelærere i hele Norge. Utdanningen kvalifiserer for flere typer arbeid med barn og unge. Du kan bli ansatt som barnehagelærer eller pedagogisk leder i barnehagen. En pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen. Etter å ha jobbet noen år kan du bli styrer eller daglig leder i barnehagen.

Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning som kvalifiserer til flere andre typer arbeid med barn og unge. For eksempel kan du bli leder for SFO, rådgiver eller miljøterapeut, du kan jobbe i BUP eller med administrative oppgaver i stat og kommune.

Det er mulig å bygge på bachelorgraden med en master, på DMMH tilbyr vi 4 ulike mastergrader. Da kan du undervise på høgskole/universitet, du kan forske og ta en doktorgrad.

Opptak
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dersom du ikke har studiekompetanse men fyller 25 år eller eldre det året du søker kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.  

Du kan gjøre en forskjell
Velger du barnehagelærerutdanning får du en allsidig lederutdannelse som kvalifiserer deg til å jobbe med barn og unge i en rekke ulike yrker. Du får også en kompetanse som er sterkt etterspurt over hele landet.

Som barnehagelærer vil du bety noe for barna i barnehagen. Ingen dager i barnehagen er like, og som barnehagelærer kan du være med og påvirke hva dagen skal inneholde. Du får brukt dine egne interesser som barnehagelærer. Du lærer også å samarbeide med foreldre for å støtte barna i deres utvikling og læring.

 

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor Barnehagelærer

Alle utdanninger innen