Nøkkelinformasjon

Studiested

Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Utdanningstilbudet skal kvalifisere og styrke pedagogiske ledere i deres faglige utvikling, knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning

.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet

Alle utdanninger innen