Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Studiet gir deg kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Det styrker deg som pedagogisk leder i din faglige utvikling, knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen, spesielt med tanke på barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet