Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Studiet har ikke opptak høst 2024. Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i videregående skole, som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen, som pedagog i kulturskolen, på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer, teaterscener, eller i offentlig administrasjon? Da kan dette være studiet for deg! Utdanningen legger vekt på praktisk og pedagogisk arbeid med barnehagens kunnskapsområde kunst, kultur og kreativitet, samt fagene musikk, drama, norsk, kunst og håndverk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master