Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Vil du videreutvikle deg som leder i barnehagen? Ønsker du å dele erfaringer med andre ledere og utvikle praktisk kunnskap og innsikt innen ledelse og barnehagen som organisasjon kan dette være studiet for deg! Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud om videreutdanning for styrere/assisterende styrere i barnehagesektoren. Studiet er statlig finansiert. Studiet skal kvalifisere til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet