Nøkkelinformasjon

Studiested

Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 32.50 (primær)
  • 36.40 (ordinær)

Studieplasser

140

Søknadskode (SO)

253130

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

En god barndom er viktig. Den skapes ikke av tilfeldigheter, men av gode og trygge voksne. Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor Barnehagelærer

Alle utdanninger innen