Barnehagelærerutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Barnehagelærerutdanningen er et fulltids studieprogram over tre år. Utdanningen er bygd opp som et profesjonsstudium der innholdet er organisert i flere tverrfaglige kunnskapsområder. I 3. studieår har studentene mulighet for å fordype seg i en fagenhet. Hvilke enheter som tilbys kan variere noe fra år til år, men eksempler på disse kan være Barndom helse og livsmestring, Mangfoldig språkmiljø i barnehagen, Realfag i leik og læring, Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen eller Internasjonalt semester, Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv. Praksis er en viktig del av utdanningen, og i løpet tre år har studentene 100 dager praksis i barnehagen. DMMH arbeider aktivt for å ivareta barns behov og rettigheter samt å synliggjøre barns perspektiver i samfunnet. Bli med oss og sett barnet i fokus gjennom å bli kompetente og engasjerte fagpersoner. Ta utdanningen din ved DMMH!

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

33.50 (primær)
38.00 (ordinær)

Studieplasser

175

Søknadskode (SO)

253130