Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Målet med denne videreutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring. Studiet består av to emner, Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 (kan tas på heltid eller deltid). Studiene gir deg innføring i det spesialpedagogiske fagfeltet, med fokus på sårbarhet og resiliens i barns oppvekst. Det fokuseres også på kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse, samt individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Årsenhet

Alle utdanninger innen