Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 253131

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

9. februar 2024.

Om studiet

Studiet gir deg en utvidet kompetanse innenfor kunstfagene drama, musikk, kunst og håndverk, og disse fagenes plass i barnehagens virksomhet. Som barnehagelærer vil du bety noe for andre, du får en variert arbeidshverdag og du kan få jobb over hele landet. Ta utdanningen i Trondheim, en av landets beste studiebyer.

Studiet er relevant for deg som vil jobbe med kunstfagene i barnehagen. Det er mange praktiske oppgaver som jobbes med både individuelt og i grupper. Det er en rekke spesialrom for kunstfagene på campus.

Bachelor barnehagelærerutdanning med vekt på musikk, drama og kunst og håndverk
På dette studieprogrammet vil du ha de samme fagene som på de andre barnehagelærerutdanningene på DMMH, men det gir deg en utvidet kompetanse innenfor kunstfagene drama, musikk, kunst og håndverk. 

Gjennom studiet lærer du blant annet om barns utvikling og lek og hvordan du kan skape en god arena for danning, omsorg, lek og læring. Du vil få undervisning i mange ulike fag og tema.

Undervisningsformen er variert. I tillegg til klasseromsundervisning har vi blant annet seminarer, debatter, ekskursjoner, storforelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Vi har også studiegrupper som jobber tett sammen.

Utdannelsen er preget av mye refleksjon om hvem du selv er og hva slags barnehagelærer du vil være. I løpet av studiet vil du utvikle deg som menneske.

Praksis
Hvert studieår inneholder flere uker med praksis, til sammen 100 dager. Du får tildelt en ny praksisbarnehage for hvert år, og du skal ha praksis både i storbarn og i småbarnsavdeling. Under praksisen får du veiledning både fra barnehagen og fra praksislærer på høgskolen.

Internasjonal praksis
Studenter ved DMMH kan søke om et utvekslingsopphold i en rekke land. Du kan også søke om utveksling om du går på et av de andre studieprogrammene våre. Da følger du klassen i to år, mens tredjeåret flyttes du over til en egen klasse for de som ønsker å fordype seg i internasjonalt samarbeid.  

Karrieremuligheter
Det er stor etterspørsel etter barnehagelærere i hele Norge. Utdanningen kvalifiserer for flere typer arbeid med barn og unge. Du kan bli ansatt som barnehagelærer eller pedagogisk leder i barnehagen. En pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen. Etter å ha jobbet noen år kan du bli styrer eller daglig leder i barnehagen.

Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning som kvalifiserer til flere andre typer arbeid med barn og unge. For eksempel kan du bli leder for SFO, rådgiver eller miljøterapeut, du kan jobbe i BUP eller med administrative oppgaver i stat og kommune.

Det er mulig å bygge på bachelorgraden med en master, på DMMH tilbyr vi 4 ulike mastergrader, blant annet master i barnekultur og kunstpedagogikk. Med en mastergrad kan du undervise på høgskole/universitet, du kan forske og ta en doktorgrad.

Opptak
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dersom du ikke har studiekompetanse men fyller 25 år eller eldre det året du søker kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.  

Du kan gjøre en forskjell
Velger du barnehagelærerutdanning får du en allsidig lederutdannelse som kvalifiserer deg til å jobbe med barn og unge i en rekke ulike yrker. Du får også en kompetanse som er sterkt etterspurt over hele landet.

Som barnehagelærer vil du bety noe for barna i barnehagen. Ingen dager i barnehagen er like, og som barnehagelærer kan du være med og påvirke hva dagen skal inneholde. Du får brukt dine egne interesser som barnehagelærer. Du lærer også å samarbeide med foreldre for å støtte barna i deres utvikling og læring.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor Barnehagelærer

Alle utdanninger innen