Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse til å lede pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser knyttet til barns språktilegnelse og barnehagens språkmiljø. Barns tidlige språkutvikling og språklæring er vesentlig for barnet i et her-og-nå-perspektiv. I barneårene legges det samtidig et uvurderlig grunnlag for barnets videre språkutvikling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet