Nøkkelinformasjon

Studiested

Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Videreutdanningen Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen tar sikte på å gi innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv; herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring.

.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet

Alle utdanninger innen