Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Videreutdanningen gir deg innsikt i ulike perspektiver på fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen og det fysiske miljøets betydning og funksjon for barnehagens hverdagsliv, herunder barns utvikling, helse, trivsel, omsorg, lek og læring. Studiet tar for seg perspektiver på hvordan pedagogisk arbeid må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet