Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Del 1 og 2 gjennomføres annethvert år. Studiet vil gjøre deg fortrolig med grunnleggende begrep, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning. Studiet fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpasset undervisning av studenter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet

Alle utdanninger innen