Nøkkelinformasjon

Studiested

Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15.00

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Del 1 og 2 av denne utdanningen gjennomføres annethvert år. Mer informasjon om enhetene som tilbys i studiet finner du på følgende nettadresser: https://dmmh.no/studier/uhped https://dmmh.no/studier/universitets-og-hogskolepedagogikk-2 Universitets- og høgskolepedagogikk skal gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen undervisning. Studiet fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og didaktisk kompetanse tilpasset undervisning av studenter.

.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsenhet

Alle utdanninger innen