Nøkkelinformasjon

Studiested

Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120.00

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn. Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom. Det legges i studiet spesielt vekt på tidlig barndom. Vi arbeider med perspektiver på tidlig innsats i det enkelte barns liv og i et generelt perspektiv rundt avdekking av vansker i utvikling, lek og læring. Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i denne masterutdanningen

.

Kvalifikasjon/tittel

Master

Alle utdanninger innen