Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom favoritt ikon

Universitet og høgskole
  Det legges i studiet spesielt vekt på tidlig barndom. Vi arbeider med perspektiver på tidlig innsats i det enkelte barns liv og i et generelt perspektiv rundt avdekking av vansker i utvikling, lek og læring. Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i denne masterutdanningen.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4