Fakta

Sted:
Dronning Mauds Minne Høgskole Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

26. januar 2024.

Om studiet

Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i denne masterutdanningen. Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn. I dette studiet får du innsikt i perspektiver på tidlig innsats, både i det enkelte barns liv og i et generelt perspektiv rundt avdekking av vansker i utvikling, lek og læring.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master

Alle utdanninger innen