Yrkesbeskrivelse

Yrkessjåfør

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. 

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

 • transportere forsvarlig og sikkert
 • lasting og lossing
 • sikring av last etter gjeldende forskrifter
 • planlegge transportoppdrag
 • yte service
 • enkelt vedlikehold av utstyr
 • daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
 • overholde reglene for kjøre- og hviletid
 • dokumentkontroll av fraktbrev
 • følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Hvor jobber yrkessjåfører ?

Yrkessjåfører er ansatt i transportbransjen. Det kan være enten innen person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

 

Personlige egenskaper

Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge egen arbeidsdag. Som yrkesbilsjåfør utfører du mye selvstendig arbeid og det kan i noen tilfeller forekomme skiftarbeid og ubekvem arbeidstid. Du må ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter

Yrkessjåfør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8322108 - BUSSJÅFØR
 • 8321116 - DISTRIBUSJONSSJÅFØR
 • 8323113 - RESERVESJÅFØR (VOGNTOG)
 • 8322106 - SJÅFØR (BUSS)
 • 8323102 - SJÅFØR (LASTEBIL)
 • 9160104 - SJÅFØR (RENOVASJONSBIL)
 • 9160105 - SJÅFØR (SLAMSUGEBIL)
 • 8323103 - SJÅFØR (TANKBIL)
 • 8323104 - SJÅFØR (TRAILER)
 • 8323105 - SJÅFØR (VOGNTOG)
 • 8323107 - SJÅFØR KL. 2
 • 8323108 - TANKØLSJÅFØR
 • 8323101 - TRAILERSJÅFØR
 • 8323111 - BILBERGER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 23. mars 2021, av NHO transport