Yrkessjåfør i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Yrkessjåfør

favoritt ikon

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. 

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

  • transportere forsvarlig og sikkert
  • lasting og lossing
  • sikring av last etter gjeldende forskrifter
  • planlegge transportoppdrag
  • yte service
  • enkelt vedlikehold av utstyr
  • daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
  • overholde reglene for kjøre- og hviletid
  • dokumentkontroll av fraktbrev
  • følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Hvor jobber yrkessjåfører?

Yrkessjåfører er ansatt i transportbransjen. Det kan være enten innen person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

 

Personlige egenskaper

Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge egen arbeidsdag. Som yrkesbilsjåfør utfører du mye selvstendig arbeid og det kan i noen tilfeller forekomme skiftarbeid og ubekvem arbeidstid. Du må ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Du velger om du til ta fagbrev innen godstransport eller persontransport. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 357 personer
752 personer
9 605 personer
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 207 kr
Ca 200 kr
Ca 208 kr
33 580 kr
32 480 kr
33 750 kr
402 960 kr
389 760 kr
405 000 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 150 kr
32 580 kr
34 280 kr
409 800 kr
390 960 kr
411 360 kr
Ca 211 kr
Ca 201 kr
Ca 212 kr
34 820 kr
32 820 kr
34 980 kr
417 840 kr
393 840 kr
419 760 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
6 205 personer
754 personer
5 451 personer
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 197 kr
Ca 193 kr
Ca 198 kr
31 950 kr
31 290 kr
32 000 kr
383 400 kr
375 480 kr
384 000 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 580 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 960 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 810 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 720 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
231 personer
222 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 070 kr
37 220 kr
444 840 kr
446 640 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 430 kr
37 700 kr
449 160 kr
452 400 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
37 590 kr
37 670 kr
451 080 kr
452 040 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 233 kr
39 540 kr
39 680 kr
474 480 kr
476 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Kommunal
103 personer
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 208 kr
Ca
Ca
33 760 kr
405 120 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 780 kr
417 360 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
35 490 kr
425 880 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
9 954 personer
730 personer
9 224 personer
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 206 kr
Ca 199 kr
Ca 207 kr
33 370 kr
32 280 kr
33 470 kr
400 440 kr
387 360 kr
401 640 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 990 kr
32 440 kr
34 120 kr
407 880 kr
389 280 kr
409 440 kr
Ca 210 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
34 590 kr
32 660 kr
34 750 kr
415 080 kr
391 920 kr
417 000 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
6 042 personer
728 personer
5 314 personer
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 196 kr
Ca 191 kr
Ca 197 kr
31 790 kr
31 010 kr
31 880 kr
381 480 kr
372 120 kr
382 560 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 300 kr
32 570 kr
33 390 kr
399 600 kr
390 840 kr
400 680 kr
Ca 206 kr
Ca 201 kr
Ca 206 kr
33 710 kr
32 790 kr
33 820 kr
404 520 kr
393 480 kr
405 840 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
159 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
34 980 kr
35 000 kr
419 760 kr
420 000 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 216 kr
35 720 kr
35 740 kr
428 640 kr
428 880 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
38 790 kr
38 840 kr
465 480 kr
466 080 kr
Ca 239 kr
Ca
Ca 240 kr
41 750 kr
41 910 kr
501 000 kr
502 920 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 668 personer
717 personer
9 951 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 670 kr
36 460 kr
36 690 kr
440 040 kr
437 520 kr
440 280 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
37 590 kr
37 110 kr
37 630 kr
451 080 kr
445 320 kr
451 560 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
36 620 kr
36 730 kr
440 760 kr
439 440 kr
440 760 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
38 600 kr
38 060 kr
38 630 kr
463 200 kr
456 720 kr
463 560 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
6 012 personer
452 personer
5 560 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 870 kr
35 960 kr
35 850 kr
430 440 kr
431 520 kr
430 200 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 890 kr
36 010 kr
35 870 kr
430 680 kr
432 120 kr
430 440 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 570 kr
36 610 kr
36 570 kr
438 840 kr
439 320 kr
438 840 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 240 kr
37 330 kr
37 230 kr
446 880 kr
447 960 kr
446 760 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 625 personer
710 personer
9 915 personer
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
36 680 kr
36 460 kr
36 690 kr
440 160 kr
437 520 kr
440 280 kr
Ca 226 kr
Ca 225 kr
Ca 226 kr
37 600 kr
37 120 kr
37 640 kr
451 200 kr
445 440 kr
451 680 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
36 730 kr
36 610 kr
36 740 kr
440 760 kr
439 320 kr
440 880 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca 227 kr
38 600 kr
38 060 kr
38 640 kr
463 200 kr
456 720 kr
463 680 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 991 personer
448 personer
5 543 personer
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 880 kr
35 990 kr
35 860 kr
430 560 kr
431 880 kr
430 320 kr
Ca 221 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
35 900 kr
36 040 kr
35 880 kr
430 800 kr
432 480 kr
430 560 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
36 580 kr
36 620 kr
36 580 kr
438 960 kr
439 440 kr
438 960 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
Ca 226 kr
37 250 kr
37 350 kr
37 240 kr
447 000 kr
448 200 kr
446 880 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Alle sektorer
20 823 personer
469 personer
20 354 personer
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 000 kr
35 350 kr
37 020 kr
444 000 kr
424 200 kr
444 240 kr
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 130 kr
35 500 kr
37 150 kr
445 560 kr
426 000 kr
445 800 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
37 700 kr
35 790 kr
37 740 kr
452 400 kr
429 480 kr
452 880 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
40 000 kr
37 240 kr
40 060 kr
480 000 kr
446 880 kr
480 720 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Alle sektorer
6 363 personer
218 personer
6 145 personer
Ca 219 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 550 kr
34 100 kr
35 640 kr
426 600 kr
409 200 kr
427 680 kr
Ca 219 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
34 210 kr
35 720 kr
427 560 kr
410 520 kr
428 640 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
36 670 kr
34 970 kr
36 730 kr
440 040 kr
419 640 kr
440 760 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
38 920 kr
36 310 kr
39 020 kr
467 040 kr
435 720 kr
468 240 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Privat
20 776 personer
468 personer
20 308 personer
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 000 kr
35 280 kr
37 020 kr
444 000 kr
423 360 kr
444 240 kr
Ca 228 kr
Ca 218 kr
Ca 229 kr
37 130 kr
35 430 kr
37 150 kr
445 560 kr
425 160 kr
445 800 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
37 700 kr
35 790 kr
37 740 kr
452 400 kr
429 480 kr
452 880 kr
Ca 233 kr
Ca 221 kr
Ca 233 kr
40 000 kr
37 240 kr
40 060 kr
480 000 kr
446 880 kr
480 720 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Privat
6 343 personer
217 personer
6 126 personer
Ca 219 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 550 kr
33 770 kr
35 640 kr
426 600 kr
405 240 kr
427 680 kr
Ca 219 kr
Ca 208 kr
Ca 220 kr
35 640 kr
33 880 kr
35 730 kr
427 680 kr
406 560 kr
428 760 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
36 670 kr
34 950 kr
36 730 kr
440 040 kr
419 400 kr
440 760 kr
Ca 226 kr
Ca 216 kr
Ca 227 kr
38 930 kr
36 300 kr
39 020 kr
467 160 kr
435 600 kr
468 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bil­mekaniker (tunge kjøretøy)

En bil­mekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Helikopterpilot gjør klar til avgang

Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Kabinansatt og passasjerer.

Kabinbesetning fly

Som kabinbesetning har du ansvaret for passasjerenes sikkerhet og service under flyreisen.

Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.

Lokomotivfører Bjørn Steinar Bekkelund, Åsta stasjon på Rørosbanen.

Lokomotiv­fører

En lok­fører kjører tog og passer på at det tekniske på toget fungerer som det skal.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilselger

Bilselgere selger biler, gjerne fra et begrenset antall bilmerker som de kjenner godt.

Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

En matros på en supplybåt.

Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på båter.