Yrkessjåfør i arbeid.
Yrkesbeskrivelse

Yrkessjåfør

favoritt ikon

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. 

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

  • transportere forsvarlig og sikkert
  • lasting og lossing
  • sikring av last etter gjeldende forskrifter
  • planlegge transportoppdrag
  • yte service
  • enkelt vedlikehold av utstyr
  • daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
  • overholde reglene for kjøre- og hviletid
  • dokumentkontroll av fraktbrev
  • følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Hvor jobber yrkessjåfører?

Yrkessjåfører er ansatt i transportbransjen. Det kan være enten innen person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

 

Personlige egenskaper

Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge egen arbeidsdag. Som yrkesbilsjåfør utfører du mye selvstendig arbeid og det kan i noen tilfeller forekomme skiftarbeid og ubekvem arbeidstid. Du må ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere med andre.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Du velger om du til ta fagbrev innen godstransport eller persontransport. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Alle sektorer
5 889 personer
716 personer
5 173 personer
Ca 193 kr
Ca 187 kr
Ca 195 kr
31 340 kr
30 290 kr
31 580 kr
376 080 kr
363 480 kr
378 960 kr
Ca 193 kr
Ca 187 kr
Ca 195 kr
31 340 kr
30 290 kr
31 580 kr
376 080 kr
363 480 kr
378 960 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 770 kr
32 020 kr
32 860 kr
393 240 kr
384 240 kr
394 320 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
33 150 kr
32 200 kr
33 270 kr
397 800 kr
386 400 kr
399 240 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Alle sektorer
10 453 personer
714 personer
9 739 personer
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 203 kr
32 680 kr
31 670 kr
32 810 kr
392 160 kr
380 040 kr
393 720 kr
Ca 202 kr
Ca 195 kr
Ca 203 kr
32 680 kr
31 670 kr
32 810 kr
392 160 kr
380 040 kr
393 720 kr
Ca 205 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 140 kr
31 880 kr
33 230 kr
397 680 kr
382 560 kr
398 760 kr
Ca 205 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 760 kr
32 150 kr
33 880 kr
405 120 kr
385 800 kr
406 560 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Kommunal
314 personer
292 personer
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
35 940 kr
36 070 kr
431 280 kr
432 840 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 223 kr
36 940 kr
37 390 kr
443 280 kr
448 680 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 350 kr
36 530 kr
436 200 kr
438 360 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
38 820 kr
39 140 kr
465 840 kr
469 680 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Kommunal
222 personer
215 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 630 kr
36 740 kr
439 560 kr
440 880 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
38 410 kr
38 740 kr
460 920 kr
464 880 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
37 000 kr
37 080 kr
444 000 kr
444 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
39 890 kr
40 050 kr
478 680 kr
480 600 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Privat
15 802 personer
1 387 personer
14 415 personer
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 080 kr
32 410 kr
387 240 kr
372 960 kr
388 920 kr
Ca 199 kr
Ca 192 kr
Ca 200 kr
32 270 kr
31 080 kr
32 410 kr
387 240 kr
372 960 kr
388 920 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 920 kr
31 820 kr
33 010 kr
395 040 kr
381 840 kr
396 120 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
33 420 kr
32 050 kr
33 540 kr
401 040 kr
384 600 kr
402 480 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Deltid
Privat
5 743 personer
694 personer
5 049 personer
Ca 192 kr
Ca 186 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
30 150 kr
31 340 kr
373 800 kr
361 800 kr
376 080 kr
Ca 192 kr
Ca 186 kr
Ca 193 kr
31 150 kr
30 150 kr
31 340 kr
373 800 kr
361 800 kr
376 080 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
32 760 kr
32 010 kr
32 860 kr
393 120 kr
384 120 kr
394 320 kr
Ca 202 kr
Ca 198 kr
Ca 203 kr
33 130 kr
32 190 kr
33 260 kr
397 560 kr
386 280 kr
399 120 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Privat
10 059 personer
693 personer
9 366 personer
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 620 kr
32 500 kr
389 760 kr
379 440 kr
390 000 kr
Ca 200 kr
Ca 195 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 620 kr
32 500 kr
389 760 kr
379 440 kr
390 000 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
32 960 kr
31 740 kr
33 050 kr
395 520 kr
380 880 kr
396 600 kr
Ca 203 kr
Ca 196 kr
Ca 204 kr
33 500 kr
31 990 kr
33 610 kr
402 000 kr
383 880 kr
403 320 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Statlig
226 personer
205 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 690 kr
34 720 kr
416 280 kr
416 640 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
35 200 kr
35 310 kr
422 400 kr
423 720 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
37 880 kr
38 010 kr
454 560 kr
456 120 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 235 kr
40 410 kr
40 670 kr
484 920 kr
488 040 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Heltid
Statlig
172 personer
158 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 060 kr
35 160 kr
420 720 kr
421 920 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 217 kr
35 670 kr
35 880 kr
428 040 kr
430 560 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
38 840 kr
38 960 kr
466 080 kr
467 520 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca 240 kr
41 680 kr
41 930 kr
500 160 kr
503 160 kr
Bil-, drosje- eller varebilfører
Alle sektorer
16 342 personer
1 430 personer
14 912 personer
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 270 kr
32 500 kr
389 760 kr
375 240 kr
390 000 kr
Ca 200 kr
Ca 193 kr
Ca 201 kr
32 480 kr
31 270 kr
32 500 kr
389 760 kr
375 240 kr
390 000 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 070 kr
31 920 kr
33 160 kr
396 840 kr
383 040 kr
397 920 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 205 kr
33 650 kr
32 160 kr
33 760 kr
403 800 kr
385 920 kr
405 120 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Alle sektorer
5 560 personer
414 personer
5 146 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
34 990 kr
34 820 kr
418 200 kr
419 880 kr
417 840 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 850 kr
35 010 kr
34 820 kr
418 200 kr
420 120 kr
417 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 320 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 840 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 850 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 200 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Alle sektorer
10 614 personer
714 personer
9 900 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 950 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 400 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 790 kr
36 200 kr
36 830 kr
441 480 kr
434 400 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 610 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 930 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 160 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Privat
16 114 personer
1 120 personer
14 994 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 780 kr
35 570 kr
35 790 kr
429 360 kr
426 840 kr
429 480 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 340 kr
35 960 kr
36 370 kr
436 080 kr
431 520 kr
436 440 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 830 kr
35 770 kr
35 830 kr
429 960 kr
429 240 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 340 kr
36 910 kr
37 360 kr
448 080 kr
442 920 kr
448 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Deltid
Privat
5 542 personer
411 personer
5 131 personer
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 010 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 120 kr
417 960 kr
Ca 215 kr
Ca 216 kr
Ca 215 kr
34 860 kr
35 030 kr
34 830 kr
418 320 kr
420 360 kr
417 960 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
35 630 kr
36 330 kr
35 570 kr
427 560 kr
435 960 kr
426 840 kr
Ca 220 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
36 170 kr
36 870 kr
36 110 kr
434 040 kr
442 440 kr
433 320 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Heltid
Privat
10 572 personer
709 personer
9 863 personer
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 960 kr
35 650 kr
35 970 kr
431 520 kr
427 800 kr
431 640 kr
Ca 222 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
36 800 kr
36 220 kr
36 830 kr
441 600 kr
434 640 kr
441 960 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
35 880 kr
35 600 kr
35 900 kr
430 560 kr
427 200 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 222 kr
37 640 kr
36 920 kr
37 690 kr
451 680 kr
443 040 kr
452 280 kr
Bussjåfør eller trikkefører
Alle sektorer
16 174 personer
1 128 personer
15 046 personer
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
35 770 kr
35 570 kr
35 780 kr
429 240 kr
426 840 kr
429 360 kr
Ca 221 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
36 320 kr
35 950 kr
36 350 kr
435 840 kr
431 400 kr
436 200 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
35 820 kr
35 780 kr
35 830 kr
429 840 kr
429 360 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
Ca 221 kr
37 320 kr
36 910 kr
37 360 kr
447 840 kr
442 920 kr
448 320 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Alle sektorer
6 237 personer
209 personer
6 028 personer
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 600 kr
34 260 kr
34 630 kr
415 200 kr
411 120 kr
415 560 kr
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 640 kr
34 330 kr
34 670 kr
415 680 kr
411 960 kr
416 040 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
36 160 kr
36 320 kr
36 150 kr
433 920 kr
435 840 kr
433 800 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
38 260 kr
37 880 kr
38 270 kr
459 120 kr
454 560 kr
459 240 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Alle sektorer
20 255 personer
432 personer
19 823 personer
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 190 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 280 kr
432 000 kr
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 210 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 520 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
34 640 kr
36 640 kr
439 200 kr
415 680 kr
439 680 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 820 kr
36 210 kr
38 880 kr
465 840 kr
434 520 kr
466 560 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Privat
26 427 personer
635 personer
25 792 personer
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
34 200 kr
35 740 kr
428 640 kr
410 400 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 740 kr
34 250 kr
35 750 kr
428 880 kr
411 000 kr
429 000 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
35 020 kr
36 570 kr
438 360 kr
420 240 kr
438 840 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
38 730 kr
36 590 kr
38 790 kr
464 760 kr
439 080 kr
465 480 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Deltid
Privat
6 216 personer
205 personer
6 011 personer
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 610 kr
34 260 kr
34 640 kr
415 320 kr
411 120 kr
415 680 kr
Ca 214 kr
Ca 211 kr
Ca 214 kr
34 660 kr
34 350 kr
34 680 kr
415 920 kr
412 200 kr
416 160 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
36 160 kr
36 340 kr
36 150 kr
433 920 kr
436 080 kr
433 800 kr
Ca 223 kr
Ca 224 kr
Ca 223 kr
38 270 kr
37 920 kr
38 280 kr
459 240 kr
455 040 kr
459 360 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Heltid
Privat
20 211 personer
430 personer
19 781 personer
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 190 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 280 kr
432 000 kr
Ca 222 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 970 kr
34 210 kr
36 000 kr
431 640 kr
410 520 kr
432 000 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 600 kr
34 640 kr
36 640 kr
439 200 kr
415 680 kr
439 680 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 820 kr
36 210 kr
38 870 kr
465 840 kr
434 520 kr
466 440 kr
Lastebil- eller trailersjåfører
Alle sektorer
26 492 personer
641 personer
25 851 personer
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
34 200 kr
35 740 kr
428 640 kr
410 400 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 211 kr
Ca 221 kr
35 740 kr
34 250 kr
35 760 kr
428 880 kr
411 000 kr
429 120 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
36 530 kr
35 010 kr
36 570 kr
438 360 kr
420 120 kr
438 840 kr
Ca 225 kr
Ca 216 kr
Ca 226 kr
38 730 kr
36 580 kr
38 790 kr
464 760 kr
438 960 kr
465 480 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold