Gjennomgått i samarbeid med NHO transport 25. mai 2023

Yrkessjåfør

En yrkessjåfør jobber med person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

Arbeidsoppgaver

En yrkessjåfør jobber med gods- eller persontransport. For eksempel lastebilsjåfør (godstransport) eller bussjåfør (persontransport).

Yrkessjåfører kan transportere lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som yrkessjåfør har du ansvar for at transporttjenester utføres effektivt, sikkert, miljøvennlig og lønnsomt.

Som yrkessjåfører må du håndtere et mangfoldig og krevende trafikkbilde under skiftende vei- og føreforhold. 

Vanlige arbeidsoppgaver for yrkessjåføren:

 • transportere forsvarlig og sikkert
 • lasting og lossing
 • sikring av last etter gjeldende forskrifter
 • planlegge transportoppdrag
 • yte service
 • enkelt vedlikehold av utstyr
 • daglig ettersyn og kontroll av kjøretøy
 • overholde reglene for kjøre- og hviletid
 • dokumentkontroll av fraktbrev
 • følge bedriftens regler for helse, miljø og sikkerhet

Ulike jobber som yrkessjåfør krever førerkort i ulike klasser. Det kan også være påkrevd med truckførerbevis og/eller lastebilkranbevis. For transport av farlig gods kreves ADR kompetansebevis.

Hvor jobber yrkessjåfører?

Yrkessjåfører er ansatt i transportbransjen. Det kan være enten innen person-, vare-, anleggs-, bulk-, tank- eller spesialtransport.

 

Intervjuer

Daniel Log bak rattet i sin varebil. Han smiler mot fotografen ut av sidevinduet.

Yrkessjåfør

Daniel Log

Yrkessjåfør Daniel føler seg som kaptein på egen skute, med en selvstendig og sosial jobb.

Viktige egenskaper

Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Det er viktig å ha gode samarbeidsevner, være serviceinnstilt og ha evne til å planlegge egen arbeidsdag. Som yrkesbilsjåfør utfører du mye selvstendig arbeid og det kan i noen tilfeller forekomme skiftarbeid og ubekvem arbeidstid. Du må ha sosiale ferdigheter og være flink til å kommunisere med andre.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Du kan også få yrkessjåførkompetanse hos Statens Vegvesen. For å få yrkessjåførkompetanse må du gjennomføre en grunnutdanning, og bestå en teoriprøve. Les mer om yrkessjåførkompetanse på Statens Vegvesen sine nettsider. 

De vanligste jobbene blant yrkessjåførutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 481402 - Yrkessjåførfaget, Vg3
 • 481401 - Yrkessjåførfaget, Vg3 (gammel ordning)

Bedrifter som ansetter yrkessjåfører

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med yrkessjåfører

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 9160105 - SJÅFØR (SLAMSUGEBIL)
 • 9160104 - SJÅFØR (RENOVASJONSBIL)
 • 8323113 - RESERVESJÅFØR (VOGNTOG)
 • 8323111 - BILBERGER
 • 8323108 - TANKØLSJÅFØR
 • 8323107 - SJÅFØR KL. 2
 • 8323105 - SJÅFØR (VOGNTOG)
 • 8323104 - SJÅFØR (TRAILER)
 • 8323103 - SJÅFØR (TANKBIL)
 • 8323102 - SJÅFØR (LASTEBIL)
 • 8323101 - TRAILERSJÅFØR
 • 8322108 - BUSSJÅFØR
 • 8322106 - SJÅFØR (BUSS)
 • 8321116 - DISTRIBUSJONSSJÅFØR
 • 8323112 - BILSJEF (LASTEBIL OG VOGNTOG)
 • 8323106 - BOKBUSSFØRER

Andre yrker

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

En AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinfører

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekaniker

Anleggsmaskinmekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker arbeider på luftfartøyets elektriske, elektroniske og digitale systemer og komponenter.
Banemontør i arbeid.

Banemontør

Banemontører arbeider med bygging og drift av jernbane og sporvei.

Bilberger

En bilberger hjelper bilister som har uhell eller problemer med kjøretøy på veien.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerer

En billakkerer reparerer eller endrer lakk på biler.
En kvinne rep

Bilmekaniker (lette kjøretøy)

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekaniker (tunge kjøretøy)

En bilmekaniker for tunge kjøretøy jobber med lastebiler, varebiler, busser og andre kjøretøy som veier mer enn 3500 kilo.
En mann polerer en svart bil med en poleringsmaskin

Bilpleier

Som bilpleier vasker og polerer du biler utvendig, vasker og renser innvendig, og reparerer småskader på alle bilens overflater.