Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid har vært interessert i lastebiler, og jeg liker å kjøre. Derfor tok jeg utdanning som bilmekaniker på tunge kjøretøy. Men siden interessen for å kjøre trailer tok overhand, ble karrierevalget enkelt. Nå har jeg kjørt lastebil siden 1991, og jeg trives så godt at jeg aldri kommer til å jobbe med noe annet.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagen starter i sjutiden om morgen med opplasting av varer for Coop på hovedlageret vårt i Trondheim. Det tar rundt to og en halv time å laste det inn i lastebilen. Etterpå kjører jeg til Fauske, som ligger 67 mil lenger nord i landet. Det tar nesten 10 timer å kjøre dit, noe som etter hviletidsreglene krever 45 minutter med pause to ganger i løpet av turen. Kjøretiden avhenger naturligvis av vær og føre. På min strekning, så er Saltfjellet den største utfordringen, siden det ofte er kolonnekjøring på vinteren. Det er også andre veipartier som er krevende, og på vinteren vet man jo aldri hvor og når det står biler og sperrer veien på det glatte føret. Men så lenge man har gode dekk og kjettinger, og kjører etter forholdene, så går det som regel bra.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Selv var jeg sjåfør under førstegangstjenesten i militæret, og tok da sertifikat klasse CEDE der. Man må være minst 21 år for å kunne ta klasse to. Den gang var det ikke obligatorisk med glattkjøring, og heller ikke YSK-kurs som må tas hvert femte år, som det er nå. Dette er noe som er kommet i senere tid.

Kurset i YSK, som betyr yrkessjåførkompetanse, er det bileier som dekker. Kurset varer i fem dager. Det kan være en del oppdateringer i bransjen på forskjellige områder som må tas opp på kurset, og man må til slutt ta en kjøretest der man blir målt på hvor økonomisk man kjører.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– For å kjøre trailer bør du ikke ha ryggproblemer. Man sitter helt i ro i mange timer, i tillegg til at det kan bli noen tunge løft. Etter tid kan dette ta på både nakke og skuldre. 

På grunn av vær og ofte tøffe forhold, bør man som yrkessjåfør være rolig og avslappet. Som ny sjåfør, kan det være lurt å starte kjøringa på sommerstid.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg elsker å kjøre bil, og jeg treffer mange mennesker på turene. Kombinasjonen av kjøring og å være sosial, liker jeg svært godt. Dessuten treffer jeg kolleger langs veiene på veikroer og truckstopper, noe som er veldig hyggelig. Siden jeg losser av traileren selv, blir jeg godt kjent med kundene. Dette gjør at jeg ikke har noen kjedelige dager.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Transportyrket går jo veldig etter klokka, og siden man har tidsfrister som bør overholdes, blir noen dager litt mer stressende enn andre. Ved forsinkelser må jeg bruke natta til å kjøre på.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være utadvendt og vennlig mot andre. Man møter folk både på lageret og når man er i butikkene og losser, så du bør ha ei positiv holdning og legge flid i jobben. Samarbeid er viktig. Det er med andre ord ikke bare viktig å ha kjøreferdigheter i orden. Som trailersjåfør har du mange andre oppgaver også.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Etter noen års kjøreerfaring, kan man ta utdanning som sjåførlærer på tunge kjøretøy. For dem som ikke vil kjøre langtransport, kan det være lurt å ta maskinførerbevis i tillegg. Da kan man jobbe på anlegg og veksle på type kjøring. Mulighetene er mange.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønn er variert alt etter hvor man jobber og hva man kjører. Jeg har hatt timelønn fra 190 til 250 kroner. Noen gang kjører jeg på turpris for 2500 kroner, og da blir det jo lønn etter hvor mye du står på selv. Her i firmaet hadde jeg en periode der jeg jobbet med turnuskjøring, og jobbet dermed én uke, neste uke fri. Selv er jeg fornøyd med lønna.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er gode muligheter for å få jobb, så lenge man har sertifikat klasse BECEDE og YSK-kurset fullført. Sjansen er enda bedre hvis du i tillegg har ADR-bevs for farlig gods, kran- eller truckbevis og fagbrev som sjåfør. Mange firma som driver med langtransport krever fire-fem års kjøreerfaring for søkere, så man kan begynne med å kjøre distribusjon i lokalområder for å få litt erfaring. For å få gode referanser, er det veldig viktig at du er pålitelig og tar ansvar.

For å kjøre trailer bør du ikke ha ryggproblemer. Man sitter helt i ro i mange timer, i tillegg til at det kan bli noen tunge løft.
For dem som ikke vil kjøre langtransport, kan det være lurt å ta maskinførerbevis i tillegg. Da kan man jobbe på anlegg og veksle på type kjøring. Mulighetene er mange.