Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har hatt mange forskjellige jobber gjennom årene og i min siste jobb arbeidet jeg som lastebilsjåfør med langtransport mellom Bergen og Oslo. Ettersom jeg begynte å bli eldre tenkte jeg mye på om jeg burde skifte yrke, til noe som var mindre fysisk krevende, da dette var en tung jobb. Jeg bestemte meg derfor for å se etter noe nytt.

Jeg startet med å søke etter stillinger på internett. I den forbindelse kom jeg over en annonse hvor Bane NOR søkte etter togekspeditører. Utdanningen var betalt og skulle foregå på Norsk Jernbaneskole i Oslo. Selv hadde jeg aldri hørt om denne yrkestittelen tidligere, og ble nysgjerrig på hva dette innebar. Dette førte til at jeg sendte inn en søknad i håp om å bli tatt inn til et intervju.

Jeg måtte gjennomføre flere tester som gikk ut på logisk tenkning og stressmestring. Disse gikk i tillegg på tid. Etter å ha gjennomført og bestått disse testene ble jeg innkalt til et personlig intervju. Videre måtte man også ha en godkjent helseattest fra bedriftshelsetjenesten som oppfyller de helsekravene som kreves for operativt personell på jernbanen.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber inne på en trafikkstyringssentral, som er en av fire slike sentraler i Norge. Her deler jeg plass med mine kolleger. Sammen overvåker og styrer vi samtlige banestrekninger i vårt trafikkområde. Min oppgave som togekspeditør er å styre all virksomhet inne på Bergen stasjon. På Bergensbanen har vi togekspeditører som styrer stasjonene Bergen, Voss, Myrdal, Ål og Hønefoss. Det som er forskjellen på en togekspeditør i Bergen kontra de andre stasjonene, er at her fjernstyrer man stasjonen via data. Man er altså ikke fysisk ute på stasjonen slik som på de andre stasjonene, hvor man jobber alene og har uniformsplikt.

Flere ulike aktører jobber på jernbanen. Min oppgave som togekspeditør, er å koordinere slik at alle disse kan gjøre jobben sin på en sikker, trygg og effektiv måte uten at det forsinker eller forstyrrer den ordinære toggangen.

Jeg skal sørge for at alle togene kan kjøre trygt inn og ut av stasjonen, samt bistå de reisende med informasjon om eventuelle forsinkelser eller sporbytter. Dersom det skal arbeides i eller ved spor, må det sperres og sikres slik at man unngår skader på personer og materiell.

Gjennom arbeidsdagen får jeg også en del telefoner. Det er spesielt da jeg må klare å fokusere på flere ting samtidig, i tillegg til å mestre tidspress. Jeg må blant annet følge med på togtider, planlegge sporbytte og eventuelt bytte av materiell, da togene samtidig skal gå i rute. Utenfor selve perrongene er det i tillegg mye som foregår. Vi forflytter for eksempel togmateriell, og stiller signaler slik at de som arbeider med å skifte ute på stasjonen har mulighet til dette. Det jobbes intensivt med å få satt sammen godstog eller persontog. Alt må være i orden før toget sendes ut fra stasjonen.

Hva kreves for å kunne jobbe i yrket ditt?

– Man må ha videregående skole eller annen relevant erfaring som teller. Når man har bestått stresstestene, fått helsegodkjenning og intervjuet er i orden, starter utdanningen på Norsk Jernbaneskole. Der går man i ni måneder med både teori og praksis. Etter at utdanningen er bestått, får man tittelen Togekspeditør. Videre blir man plassert ut på den stasjonen man skal jobbe.

I dette yrket kan man være ung og komme rett fra videregående skole, eller godt voksen med lang erfaring i arbeidslivet. Dine personlige egenskaper har mye å si for om du kan ha dette som jobb.

Hvem passer dette yrket ikke for?

– Først og fremst må du takle stress og ansvar. I tillegg krever yrket at man er konsentrert og fokusert gjennom hele vakten, da det gjerne skjer mange ting samtidig. Du må også kunne jobbe presist og selvstendig. Yrket passer derfor ikke hvis du ikke har disse egenskapene.

Arbeidet på sentralen i Bergen er stillesittende og krever ikke noe fysisk, men for å kunne jobbe som togekspeditør på andre stasjoner må man kunne utføre ulike fysiske oppgaver. Der er jobben i større grad manuell. Du må for eksempel kunne bevege deg ut i sporet for å få lagt om en sporveksel, eller noe annet som krever fysisk mobilitet.

Noen former for fysisk funksjonshemning vil nok derfor begrense mulighetene til å ha dette yrket slik det ser ut i dag.

Hva liker du best ved yrket ditt?

– Jeg liker utfordringer og at det skjer ting. Dagene går fort, og jeg kjeder meg sjelden. Noen dager er selvfølgelig travlere enn andre, men jeg må innrømme at det er de dagene jeg liker best. Jeg synes også det er godt å kjenne på mestringsfølelse etter en hektisk vakt. Jeg føler stort sett at jeg får koblet av etter endt vakt, da neste kollega tar over arbeidet.

Du kan også bli godkjent på mer enn én stasjon og får da mulighet til å jobbe på ulike stasjoner, kanskje andre steder i landet.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Jobben inne i trafikksentralen er stillesittende, og det blir mange timer foran dataskjermen. Men kombinert med en aktiv fritid er det jo perfekt.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Først og fremst må du må ha egenskaper som er nødvendig med tanke på sikkerhetsansvar. Du må være nøyaktig, konsentrert og selvstendig, i tillegg til at du må tåle stress. Her må du kunne ta raske beslutninger og takle at det skjer mye på en gang. Du må også kunne følge prosedyrer samt ha orden og struktur når du er på jobb.

Vi jobber turnus, som betyr at man må takle å jobbe til døgnets alle tider, i tillegg til helger og helligdager.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Når du først har blitt togekspeditør, har du mange muligheter innen togbransjen. Et naturlig valg er å bli togleder. Det finnes også andre muligheter dersom du ønsker å utdanne deg videre og jobbe mer administrativt. Min nærmeste sjef startet sin opplæring som togekspeditør i 2011, og i dag er han områdesjef for oss togekspeditører på Bergensbanen og Flåmsbanen. Bane NOR er en arbeidsgiver som gir et hav av muligheter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnsstigen vår går fra 389 269 kr med null års ansiennitet til 447 599 kr etter fjorten år. Som aspirant tjener man 333 369 kr i året.

Hvordan er sjansene til å få jobb i dette yrket?

– Hvis du fullfører utdanningen på jernbaneskolen, er du sikret jobb. Selv om jobben som togekspeditør på sikt forsvinner på grunn av ny teknologi, kan man utdanne seg videre til togleder eller noe annet spennende. Rollen som fysisk sikkerhetsbarriere vil forsvinne fra stasjonene, men kompetansen flyttes inn i trafikkstyringssentraler. Togtrafikken vil være der i fremtiden og arbeid vil derfor også alltid finnes.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien
Min oppgave som togekspeditør er å styre all virksomhet inne på Bergen stasjon.
Jeg liker at det koker rundt meg.
Bane Nor er en arbeidsgiver som gir deg et hav av muligheter.