Hvorfor valgte du dette yrket?

– Planen var egentlig ikke å bli tavlemontør. Jeg ville bli elektriker, men da jeg gikk andre året på elektriker på videregående skole viste det seg at det var vanskelig å få lærlingplass. Da var det en lærer som oppfordret meg til å søke om å bli lærling som tavlemontør. Læreren visste det var ledige lærlingplasser her hos Autronica, og grunnutdanningen for elektriker og tavlemontør er ganske lik. Så i stedet for å gå ledig og vente på lærlingplass, søkte jeg her og fikk plass. Etter endt lærlingtid fikk jeg fast jobb her.

Image
Tavlemontør Kenneth Dalbakk jobber konsentrert med elektronikken som skal inn i systemskapet for brannvarsling.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Her hos oss bygger vi systemskap for brannvarsling. De fleste vi bygger er i ganske store format, for bruk på cruisebåter og oljeplattformer. Vi lager også noen mindre til ferjer og stavkirker, hvor det trengs ekstra sikringstiltak for brann. På en cruisebåt kan det dreie seg om seks skap, hvor vi bruker to og en halv uke for hvert skap. For en stavkirke, kan hele systemskapet være bygd på en halv dag.

Som tavlemontør bygger jeg skap ut fra tegninger fra prosjektavdelingen hos oss. Der er det ingeniører som utvikler tegningene, og vi kobler etter skjemaene. Det er ingen strøm koblet på underveis i arbeidet, så det er ikke farlig arbeid. Når vi har bygd opp skapet ferdig må det testes. Da kommer gjerne kunde hit sammen med prosjektingeniøren. Slutt-testen er viktig for å forsikre seg om at alt er i orden.

Jeg er ikke med når skapene skal kobles opp der de skal være. Det har hendt at noen kollegaer bistår på dette, men oppgaven kan være uforutsigbar på tid, og er lite forenelig med familieliv. Det er mest vanlig at personell på steder kobler opp skapet.

Det er alltids noe nytt å lære som tavlemontør. Brannbransjen og faget er stadig i utvikling, og særlig innen olje- og gass sektoren skjer det mye. Der kommer det stadig nye krav og retningslinjer som vi må forholde oss til, og systemskapene vi bygger er i stadig større skala. Innimellom er vi på kurs for å oppdatere oss.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– En tavlemontør har to år videregående utdanning, og to år som lærling. Man kan gjerne velge tavlemontør som spesialisering på siste året på videregående, men det er også mulig å gjøre som meg, å gå elektrikerfag. Automatiker er også mulig. Alle fagretninger har lik grunnutdanning.

Som tavlemontør må man ha en forståelse og praktisk sans for hvordan koblingsskjemaene er oppbygd. Det kan kreve en viss tålmodighet, det er ikke alltid papiret stemmer med virkeligheten. Da må man være kreativ og tilpasse for å få gode løsninger. Man må kunne jobbe godt selvstendig, men også kunne samarbeide med andre. På store prosjekt er det ofte samarbeid med andre.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dette passer ikke dem som ikke har interesse for elektro. Da blir det kjedelig.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker jobben i seg selv, selve faget, men jeg trives også godt i miljøet her med trivelige arbeidskollegaer. Jeg synes også det er et pluss at vi kan styre jobben mye selv, og har fleksibel arbeidstid, utover en viss kjernetid. Her er det frihet under ansvar.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er vanskelig å si. Det hender jo at det man gjør går skeis. Det er jo kjedelig. I verste fall må alt gjøres på nytt.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man må ha interesse for elektro, og ha en viss praktisk sans.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Om jeg skulle bytte jobb, ville jeg valgt noe med bil. I dag er det mye elektronikk i biler, og jeg har alltid vært interessert i bil. Jeg kunne muligens også jobbet som elektriker eller automatiker, men det kan nok hende jeg da måtte skaffet meg noe mer sertifisering.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tror nyansatte hos oss har en årslønn på rundt 400 000 kroner i året. Jeg ligger noe over, som nå har jobbet i snart 15 år.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Her hos oss har vi til enhver tid flere lærlinger. Det er muligheter, men jeg tror det kan være en fordel å ha jobbet innen produksjon før man får ansettelse som tavlemontør. Da vil man få bedre forståelse av system.

Tekst: Eva Hilde Murvold

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Her hos oss bygger vi systemskap for brannvarsling.
Som tavlemontør må man ha en forståelse og praktisk sans for hvordan koblingskjemaene er oppbygd.