Image
To kollegaer snakker sammen på et kontor
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Landsbruksdirektør

Landbruksdirektøren har ansvar for spørsmål og oppgaver innen jordbruk i fylket.

En landsbruksdirektør eller en fylkesjordsjef er ansatt hos Statsforvalteren, med ansvar for jordbruksspørsmål. Landbruksdirektøren har mange administrative oppgaver, spesielt knyttet til forvaltning av lover og regler som gjelder for jordbruket i fylket.

Landbruksdirektøren er også involvert i prosjekter for utvikling av fylkets jordbruksvirksomhet.

Vanlige arbeidsoppgaver for landbruksdirektøren:

  • fordele tilskudd mot vanlig jordbruk og andre tilleggsnæringer
  • gi råd til kommunene, forsøksringer og næringsutøvere innen jord- og hagebruk
  • ta initiativ og være pådriver for utvikling innen jordbruk

Landbruksdirektøren jobber i nært samarbeid ansvarlige personer i fylkets kommuner, deriblant jordbrukssjefene og Norsk Landbruksrådgiving.

Som landbruksdirektør har du et stort ansvarsområde. Du må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt.

En annen yrkestittel innenfor dette feltet er landbruksdirektør.

Hvor jobber landbruksdirektører ?

Landbruksdirektøren er ansatt hos Statsforvalteren i et av landets fylker.

Personlige egenskaper

Landbruksdirektører bør ha evne til å lede andre, du må være strukturert og ha evnen til å raskt skaffe deg oversikt over et stort kunnskapsfelt.

Utdanning

Det kreves som regel høyere utdanning innenfor et relevant fagfelt. Eksempler på relevant utdanning kan være fagområder som jordbruk, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Etter- og videreutdanning
Fylkesjordsjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi, juss eller administrasjon.

Lønn

Vi får ikke spesifikke lønnstall for landbruksdirektør. Lønnstallene nedenfor er derfor bare veiledende. 

Bedrifter

Landsbruksdirektør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 1227178 - FYLKESJORDSJEF
  • 1210186 - LANDBRUKSDIREKTØR
  • 2212120 - FYLKESAGRONOM
  • 3212106 - FYLKESAGRONOMASSISTENT(LANDBRUKSSELSKAP)
  • 1227175 - JORDBRUKSSJEF

Sist kvalitetssikret den 20. juni 2022, av Naturviterne