Image
En mann sitter foran en pc skjerm
Lenke
Adobe stock / Pressmaster

Yrkesbeskrivelse

IT-utvikler

IT-utviklere utvikler, designer og integrerer fleksible it løsninger for samfunn og bedrifter.

Du skal kunne planlegge, utvikle og dokumentere gode løsninger, som både ivaretar brukernes behov og bedriftens. Det kan være behov knyttet til sikkerhet, personvern, bærekraft.

Som IT-utvikler må du kunne vurdere nye teknologiske løsninger. Det krever at du har kunnskap om rammeverket til ulike IT-løsninger og forskjellige regelverk. På den måten kan du vite hvilke krav løsningen stiller, og hvilke muligheter og begrensninger det medfører.

Du skal også kunne utvikle og bruke dokumentasjon og veiledninger knyttet til IT-systemer.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
  • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere integrasjoner mellom ulike systemer og databaser
  • utvikle og tilpasse brukergrensesnitt som ivaretar krav til universell utforming
  • teste og feilsøke ulike IT-løsninger
  • feilsøke kode og rette feil i algoritmer

Hvor jobber ?

IT-utviklere kan jobbe i alle typer bedrifter eller organisasjoner der man har behov for et IT-system. Du kan også jobbe som konsulent i IT-bedrifter. 

Personlige egenskaper

Som IT-utvikler må du være systematisk og analytisk. Du må kunne tilegne deg ny kunnskap hele tiden og evne deg til å sette deg inn i andres behov. 

Utdanning

Bedrifter

IT-utvikler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.