Kvalitetssikret av Forskerforbundet 07. september 2020

Førsteamanuensis

Ein førsteamanuensis har svært høg kompetanse innanfor fagfeltet sitt, og jobbar med undervising og forsking ved universitet og høgskular.

Arbeidsoppgaver

Ein førsteamanuensis er vitskapleg tilsett ved universitet og høgskular. For å kunne tilsetjast som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarande dokumentert kompetanse på eit aktuelt fagområde.

Det finst førsteamanuensisstillingar innanfor alle typar fagfelt, og det er vanleg at du har spesialisert deg innanfor eitt eller fleire område av fagfeltet. Du har vanlegvis eit nært samarbeid med andre fagpersonar på arbeidsstaden.

I andre land går førsteamanuensis under namn som associate professor eller senior lecturer.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • utføre forskingsarbeid
 • formidle og publisere forskingsresultat
 • rettleie og undervise studentar
 • redigere og vurdere vitskaplege artiklar i forskingstidsskrift
 • samarbeide med myndigheiter, organisasjonar eller næringsliv om forskingsbaserte løysningar og innovasjon

Hvor jobber førsteamanuensar ?

Som førsteamanuensis er du tilsett ved ein høgskole eller eit universitet.

Intervjuer

Portrettbilde

Førsteamanuensis

Gunnhild Storbekkrønning Solli

Jeg er privilegert som får arbeide med viktige fagfelt og samtidig ha det gøy på jobb, sier førsteamanuensis Gunnhild.

Viktige egenskaper

Interesse for både fagfeltet, forsking og undervising er nødvendig. Du må ha evne til både å ta til deg og formidle vidare kunnskap. Du bør vere analytisk og strukturert. 

Lønn

Utdanning

For å arbeide som førsteamanuensis må du ha doktorgrad eller tilsvarande dokumentert kompetanse på eit aktuelt fagfelt.

Innan kunstnariske fag er kravet at du har gjennomført godkjent stipendiatprogram for kunstnarisk utviklingsarbeid eller har dokumentert kunstnarisk arbeid på høgt internasjonalt nivå og med relevant fordjuping.

Les meir om tilsetting i undervisnings- og forskarstillingar.

De vanligste jobbene blant denne utdanningsgruppa

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8599 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre
 • 8631 - Medisin
 • 8199 - Humanistiske og estetiske fag, andre
 • 8319 - Statsvitenskapelige fag, andre
 • 8699 - Helse-, sosial- og idrettsfag, andre
 • 8552 - Mekaniske fag
 • 8551 - Elektro
 • 8499 - Økonomiske og administrative fag, andre
 • 8799 - Primærnæringsfag, andre
 • 8399 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre
 • 8361 - Psykologi
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 8671 - Veterinær
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 8139 - Historisk-filosofiske utdanninger, andre
 • 8299 - Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 8142 - Kristendom og andre religionsutdanninger
 • 8571 - Bygg og anlegg
 • 8681 - Idrettsfag
 • 8641 - Odontologi
 • 8541 - Informasjons- og datateknologi
 • 8241 - Pedagogikk
 • 8572 - Arkitektur
 • 8521 - Fysiske fag
 • 8531 - Matematikk
 • 8711 - Fiske og havbruk
 • 8159 - Musikk, dans og drama, andre
 • 8321 - Sosiologiske fag
 • 8411 - Økonomisk-administrative fag
 • 8514 - Miljø- og forurensningsstudier
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8584 - Gruvedrift og utvinning
 • 8311 - Statsvitenskapelige fag
 • 8561 - Geologi
 • 8131 - Historieutdanninger
 • 8341 - Samfunnsøkonomi
 • 8829 - Sikkerhet, andre
 • 8134 - Kulturutdanninger
 • 8441 - Reiselivsfag
 • 8621 - Sosialfag
 • 8639 - Medisin, andre
 • 8331 - Samfunnsgeografi
 • 8611 - Sykepleiefag
 • 8151 - Sang- og musikkutdanninger
 • 8381 - Sosialantropologiske fag
 • 8229 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger, andre
 • 8242 - Spesialpedagogikk
 • 8819 - Samferdsel, andre
 • 8515 - Marin- og ferskvannsbiologi
 • 8349 - Samfunnsøkonomiske fag, andre
 • 8449 - Hotell- og reiselivsfag, andre
 • 8379 - Juridiske fag, andre
 • 8549 - Informasjons- og datateknologi, andre
 • 8539 - Matematikk og statistikk, andre
 • 8559 - Utdanninger i elektrofag, mekaniske fag og maskinfag, andre
 • 8239 - Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre
 • 8619 - Pleie- og omsorgsfag, andre
 • 8661 - Farmasi
 • 8249 - Utdanninger i pedagogikk, andre
 • 8813 - Maritime navigasjonsfag
 • 8135 - Filosofi og etikk
 • 8169 - Bildende kunst og kunsthåndverk, andre
 • 8579 - Bygg- og anleggsfag, andre
 • 8721 - Jordbruk
 • 8121 - Litteraturutdanninger
 • 8122 - Bibliotekutdanninger
 • 8165 - Interiør- og dekoratørutdanninger
 • 8219 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger, andre
 • 8429 - Handel og markedsføring, andre
 • 8369 - Psykologiske fag, andre
 • 8422 - Markedsføring
 • 8529 - Fysiske og kjemiske fag, andre
 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8161 - Husflid, brukskunst og industridesign
 • 8123 - Forfatterutdanninger
 • 8163 - Fotofag
 • 8133 - Arkeologi
 • 8153 - Danse- og ballettutdanninger
 • 8211 - Førskole-/barnehagelærerutdanninger
 • 8235 - Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger
 • 8352 - Journalistikk
 • 8372 - Kriminologi
 • 8351 - Media og kommunikasjon
 • 8359 - Medie- og informasjonsfag, andre
 • 8421 - Handel
 • 8442 - Hotell- og restaurantfag
 • 8432 - Kontorfag
 • 8439 - Kontorfag, andre
 • 8569 - Geofag, andre
 • 8562 - Geofysikk
 • 8542 - Informasjonsmodellering
 • 8652 - Fysioterapi
 • 8689 - Idrettsfag, andre
 • 8719 - Fiske og havbruk, andre
 • 8729 - Jordbruk, andre
 • 8833 - Andre servicefag, andre
 • 8825 - Brannvernfag
 • 8811 - Jernbanetrafikkfag
 • 8812 - Luftfartsfag
 • 8821 - Militære fag
 • 8823 - Politifag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med førsteamanuensar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2310119 - POSTDOKTOR (POSTDOC)
 • 2310104 - FØRSTEAMANUENSIS
 • 2310102 - AMANUENSIS

Andre yrke

Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Professor underviser ein gruppe studentar.

Professor

Professoren forskar, underviser og rettleiar studentar.
En kvinne sitter jobber foran en pc

Samfunnsøkonom

Samfunnsøkonomar spår den økonomiske utviklinga og gir råd basert på dette.