Nøkkelinformasjon

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Hvordan kan vi fremme og styrke mestring, trivsel og psykososiale beskyttelses-faktorer? Og hvordan kan man styrke tverrfaglig- og etatlig samarbeid om psykososiale belastninger i barnevern, barnehage, skole, hjem og nærmiljø? I denne videreutdanningen på 2 år jobber du med et utviklingsprosjekt i relasjon til eget arbeid. Studiet tilbys på oppdrag fra Helsedirektoratet og er et ledd i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse. Det er i tillegg mulig for arbeidsgiver å søke Fylkesmannen om støtte for studenter på dette studiet.

Studiet retter seg i hovedsak mot ansatte i kommuner med helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning, og andre med høgskole- eller høyere universitetsutdannelse som har relevante arbeidsoppgaver i møte med barn og unge. Eksempler kan være alt fra barnehage, skole, SFO, barnevern, helsestasjoner, integreringstiltak, politi, NAV, sosialarbeidere, kulturarbeidere osv.

Kvalifikasjon/tittel

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge