Fakta

Sted:
Campus Porsgrunn
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 31. august

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

23. august 2023.

Om studiet

Studiet gir deg økt kunnskap om barn og ungdoms behov og forbedret beredskap i arbeid med barn og ungdom. Det skal bidra til lokal tjenesteutvikling og har en helsefremmende og forebyggende forankring.

Samlinger studieåret 2023/2024

Det er 8 samlinger per år over 2 år, som oftest 4 dager om gangen, Mandag- Torsdag.

Høstsemester 2023:

  1. samling: 04. - 07. september 
  2. samling: 02. - 05. oktober
  3. samling: 30. oktober - 02.november
  4. samling: 27. - 30. november  

Vårsemesteret 2024:

  1. samling: 05. - 08. februar
  2. samling: 04. - 07. mars
  3. samling: 08. - 11. april
  4. samling: 06. - 08. mai

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng). I tillegg må du ha minst 2 års relevant yrkespraksis med arbeid med barn eller unge tatt etter endt bachelorgrad. Du må arbeide direkte med barn eller ungdom i minimum 300 timer pr studieår.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 15.02.2023 til 31.08.2023.