Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

VID Oslo

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du lyst å bidra til å styrke barn og unges egenverd, sette i spill deres potensiale, kompetanse og muligheter? Hva med å utvikle ferdigheter til å samhandle med barn og unge på måter som gir dem tilhørighet og fellesskap, samt endre tjenestesystemer slik at barns behov og rettigheter kan sikres?

Du lærer om:

Grunnlag for samspill og selvdannelser hos barn

Barns rettigheter, levekår, oppvekstmiljø som risiko- og beskyttelse

Sammenhenger mellom biologiske, psykologiske og sosiale forståelser med relevans for barns tilknytning og tilhørighet

Former for psykiske plager og lidelser hos barn og unge – og hvordan disse kan komme til uttrykk

Grunnleggende forskningsmetoder og forskningsetikk – og om aksjonsforskning spesielt

Innovasjon og prosjektarbeid i barne- og ungdomsfeltet og i tjenestesystem

Du utvikler ferdigheter til å kunne:

Inngå i hensiktsmessige kontaktforhold og utviklingsstøttende dialog og samspill med barn og unge, familier og nettverk

Initiere og utvikle samarbeid og samordning hvor psykisk helse og utsatte livssituasjoner er i fokus på tvers av profesjons- og etatsgrenser

Tilrettelegge for samarbeid, samordning, kunnskaps- og praksisutvikling sammen med barn og unge og deres nettverk, myndigheter, næringsliv og frivillig sektor

Initiere og lede utviklingsprosjekter

Studiets oppbygging

Les mer om innhold og organisering på studiesiden.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist: 15.april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning