Nøkkelinformasjon

Studiested

Haugesund
Bergen
Stord

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

60.00

Semester

4

Studietempo

Deltid

Om studiet

Ønskjer du å arbeide med barn og ungdom som treng at du ser dei litt ekstra? Dette er vidareutdanninga for deg som har behov for auka kompetanse til å styrke meistring og trivsel hos barn og unge i heim, barnehage, skule, arbeid og fritid.

Dette er eit oppdragsstudium i regi av Helsedirektoratet.

Du lærer om:

  • barn og ungdom si psykiske helse
  • forhold i lokalsamfunn, barnehage, skule, helse- og sosialtenesta som fremjer god psykisk helse
  • ulike psykososiale utfordringarog psykisk helse , og korleis identifisere og kartlegge slike forhold
  • samhandling med barn og ungdom og deira foreldre eller føresette
  • helsefremmande og sjukdomsførebyggande arbeid
  • tverrfagleg samhandling og lokalt prosjektarbeid

Er du tilsett i ein kommune eller fylkeskommune? Då kan arbeidsgivaren din søke Statsforvaltaren om kompetanse- og innovasjonstilskot.

Undervisningsmåtar

Studiet er samlingsbasert, og vi legg opp til tre vekesamlingar med obligatorisk oppmøte kvart semester. Vi har forelesingar, rollespel, video, rettleiingsgrupper, sjølvstudium, oppgåveskriving/arbeidskrav og teorigrupper/ kollokviegrupper.

Mellom samlingane vil kommunikasjonen vere gjennom den digitale læringsplattformen Canvas.

Det skal starte ein klasse i Bergen og ein i Stord/Haugesund.

Opptaksinformasjon

15. april 2021

Videre studier

Emnet PSBU104 Psykososialt arbeid med barn, ungdom og deira familiar - ulike praksisar, teoriar og etiske dilemma er godkjent som valfritt emne i master i samhandling og folkehelse.

Kvalifikasjon/tittel

Psykososialt arbeid rettet mot barn og unge - årsenhet

Alle utdanninger innen