Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

2

Opptakskrav

F-PED-VEI0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1647-20

Om studiet

Skal fag- og yrkesopplæringen få det løftet som både myndigheter, skoler og bedrifter ønsker, må lærlingeordningen styrkes. Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlingeplasser, og det øker kvaliteten på opplæringen.

Veiledning av ­lærlinger er et givende arbeid for deg og verdifull kompetanse for bedriften du jobber i.

Dette samlingsbaserte deltidsstudiet over ett år kan gjennomføres mens du er i jobb, og du får alle kunnskaper du trenger for å bli en god veileder. Du lærer om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer givende hverdag og nyttig påfyll på CV-en. Studiet egner seg best for deg som har noen år bak deg i faget ditt. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole. 

Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven. 

2. Minst fem års relevant yrkespraksis. Vurderes individuelt. ​

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å være opplæringsansvarlig for lærlinger.

Tilleggsinformasjon

For instruktører og faglige ledere - med ansvar for opplæring i bedrift

Alle utdanninger innen