Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-PED-VEI0003

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1647-20

Om studiet

Skal fag- og yrkesopplæringen få det løftet som både myndigheter, skoler og bedrifter ønsker, må lærlingeordningen styrkes. Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlingeplasser, og det øker kvaliteten på opplæringen.

Veiledning av ­lærlinger er et givende arbeid for deg og verdifull kompetanse for bedriften du jobber i.

Dette samlingsbaserte deltidsstudiet over ett år kan gjennomføres mens du er i jobb, og du får alle kunnskaper du trenger for å bli en god veileder. Du lærer om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer givende hverdag og nyttig påfyll på CV-en. Studiet egner seg best for deg som har noen år bak deg i faget ditt.

Undervisningsopplegg

Undervisningen på samlingene legger vekt på erfaringsdeling/diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. 

Studiet består av tre hovedemner i tillegg kommer en avsluttende, faglig fordypningsoppgave:

1.    Veileders rolle og oppgave
2.    Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
3.    Veiledning i praksis
4.    Faglig fordypning

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring og to års yrkeserfaring.
  2. Søkere som ikke fyller kravet i punkt 1, som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer deg til å være opplæringsansvarlig for lærlinger.

Tilleggsinformasjon

For instruktører og faglige ledere - med ansvar for opplæring i bedrift

Alle utdanninger innen