Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Levanger

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-VEI0003

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-36

Om studiet

Studiet er et deltids studie ved Thyf Levanger. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse med hovedfokus på veiledning i helse- og sosialsektoren.

Utdanningen i veiledning gir deg opplæring i pedagogikk og veiledningsteori, gruppeprosesser og samarbeid, kommunikasjon og veiledningsferdigheter.

Fordypningen gir deg kompetanse innen veiledning til bruker, pårørende, elever og kollegaer.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i helse- og sosialsektoren for veiledning av bruker, pårørende, elever, lærlinger og medarbeidere.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen