Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-PED-VEI0001

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20417-24

Om studiet

Gode veiledere gir gode fagarbeidere.

Å følge opp lærlinger i lærebedrift er en svært viktig rolle og oppgave. Denne utdanningen gir deg kompetanse innen veiledning av lærlinger og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Tidligere og nåværende studenter forteller om større trygghet og bevissthet i rollen som veileder/instruktør og bedre veiledning og oppfølging av lærlingene.

Undervisningsopplegg

Du vil få økt kunnskap om hvordan du kan legge til rette for en trygg og god læresituasjon for lærlinger. Utdanningen vektlegger kommunikasjon, relasjon, veiledning og vurdering i praksis

Eksempler på tema i utdanningen er:

  • Mottak av lærlinger
  • Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
  • Læreplanforståelse
  • Intern opplæringsplan
  • Ulike veiledningsmetoder
  • Medvirkning, mestring og motivasjon
  • Vurdering

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanningen kreves fullført videregående opplæring.

Alle fagbrev gir grunnlag for opptak

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Kompetanse etter fullført utdanning gir viktig grunnlag og trygghet for veiledning av lærlinger i lærebedrift eller arbeid knyttet til lærlinger.

Alle utdanninger innen