Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Studiet er nettbasert og studiestart er: 12.8.2022

Veiledningstudiet gir deg en unik, ettertraktet og formell kompetanse som styrker arbeidsplassen som opplæringsarena for lærlinger. Studiet er åpent for alle med fagbrev som ønsker veileder-/lederkompetanse.

Fagskolen Oslo samarbeider med Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter og tilbyr gratis studium i Veiledning av instruktører – med ansvar for opplæring i bedrift. Benytt muligheten til å heve kompetansen din nå.

Undervisningsopplegg

Gjør en karriere innenfor opplæring i virksomhet gjennom skolering i veiledning for å utvikle spisskompetanse som instruktør eller faglig leder. Det gjør deg og virksomheten ettertraktet, øker omdømmet og sikrer god rekruttering av lærlinger. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer interessant arbeidshverdag i større opplevelse av mestring i rollen din som instruktør eller faglig leder og oppnå viktig generell kommunikasjonskompetanse.

Studiet gir kompetente veiledere som vil styrke virksomhetenes evne til å opprette læreplasser og øke kvaliteten på opplæringen.

Dette studiet er en formalisert veilederopplæring der sentrale læringsutbytter om roller og oppgaver, om læreplanverket og om veiledning i praksis. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Du får innsikt i didaktiske verktøy for læring i praksis feltet. Det er veiledningsmetodikk som skaper grunnlaget for kompetanseutviklingen.

Gjennomføres høst 2022 og våren 2023.

Opptaksinformasjon

Studiet er gratis.

Alle utdanninger innen