Sist oppdatert 6. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi.

Du får kunnskap om samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder.

Her finner du andre nyttige oversikter:

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Varighet

Årsstudium tar 1 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 739907 - Master, praktisk kunnskap, toårig
 • 734908 - Master, politikk og økonomi, toårig
 • 719906 - Master, digital kultur, toårig
 • 639908 - Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig
 • 639905 - Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå
 • 639904 - Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå
 • 639902 - Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver
 • 639901 - Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag
 • 637904 - Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig
 • 635109 - Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt
 • 635104 - Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå
 • 635101 - Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig
 • 634903 - Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig
 • 619907 - Bachelor, digital kultur, treårig
 • 613424 - Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig
 • 631908 - Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631913 - Bachelor, samfunnsfag, treårig
 • 731902 - Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og samfunnsvitenskap
 • 731903 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag
 • 631911 - Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig
 • 731904 - Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag
 • 731907 - Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag
 • 731905 - Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag, 1½-årig
 • 731906 - Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig
 • 731917 - Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig
 • 731911 - Master, samfunnsvitenskap, toårig
 • 839902 - Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet
 • 831904 - Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag
 • 639907 - Kjønn og samfunn, lavere nivå
 • 639903 - Kulturanalyse, lavere nivå
 • 731120 - Master, demokratibygging, 1½-årig
 • 731123 - Master, politisk kommunikasjon, toårig
 • 731122 - Master, samfunnsanalyse, toårig
 • 731114 - Master, sammenliknende politikk, toårig
 • 631915 - Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig
 • 631909 - Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig
 • 631914 - Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig
 • 631906 - Samfunnsfag, toårig studium
 • 631999 - Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 639999 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 631106 - Samfunnskunnskap, lavere nivå
 • 719999 - Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 739999 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 739907 - Master, praktisk kunnskap, toårig
 • 734908 - Master, politikk og økonomi, toårig
 • 719906 - Master, digital kultur, toårig
 • 639908 - Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig
 • 639905 - Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå
 • 639904 - Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå
 • 639902 - Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver
 • 639901 - Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag
 • 637904 - Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig
 • 635109 - Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt
 • 635104 - Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå
 • 635101 - Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig
 • 634903 - Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig
 • 619907 - Bachelor, digital kultur, treårig
 • 613424 - Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig
 • 631908 - Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig
 • 631913 - Bachelor, samfunnsfag, treårig
 • 731902 - Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og samfunnsvitenskap
 • 731903 - Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag
 • 631911 - Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig
 • 731904 - Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag
 • 731907 - Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag
 • 731905 - Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag, 1½-årig
 • 731906 - Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig
 • 731917 - Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig
 • 731911 - Master, samfunnsvitenskap, toårig
 • 839902 - Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet
 • 831904 - Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag
 • 639907 - Kjønn og samfunn, lavere nivå
 • 639903 - Kulturanalyse, lavere nivå
 • 731120 - Master, demokratibygging, 1½-årig
 • 731123 - Master, politisk kommunikasjon, toårig
 • 731122 - Master, samfunnsanalyse, toårig
 • 731114 - Master, sammenliknende politikk, toårig
 • 631915 - Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig
 • 631909 - Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig
 • 631914 - Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig
 • 631906 - Samfunnsfag, toårig studium
 • 631999 - Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 639999 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 631106 - Samfunnskunnskap, lavere nivå
 • 719999 - Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 739999 - Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, praktisk kunnskap, toårig (739907)
 • Master, politikk og økonomi, toårig (734908)
 • Master, digital kultur, toårig (719906)
 • Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag, treårig (639908)
 • Kvantitativ metode for samfunnsvitere, lavere nivå (639905)
 • Samfunnsvitenskapelig informasjonsbehandling, lavere nivå (639904)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, forberedende prøver (639902)
 • Cand.mag.-utdanning, samfunnsfag og juridiske fag (639901)
 • Bachelor, demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, treårig (637904)
 • Diplomøkonom, informasjon og samfunnskontakt (635109)
 • Informasjon og samfunnskontakt, lavere nivå (635104)
 • Høgskolekandidat, informasjon og samfunnskontakt, toårig (635101)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, samfunnsvitenskapelig retning, treårig (634903)
 • Bachelor, digital kultur, treårig (619907)
 • Bachelor, kultur- og samfunnsfag, treårig (613424)
 • Bachelor, samfunnsfag og personalledelse, treårig (631908)
 • Bachelor, samfunnsfag, treårig (631913)
 • Cand.philol.-utdanning, samfunnsfag og samfunnsvitenskap (731902)
 • Cand.polit.-utdanning, samfunnsfag (731903)
 • Bachelor, samfunnsvitenskap, treårig (631911)
 • Mag.art.-utdanning, samfunnsvitenskapelige fag (731904)
 • Master of Arts, samfunnsvitenskapelige fag (731907)
 • Master of Philosophy, samfunnsvitenskapelige fag, 1½-årig (731905)
 • Master of Science, samfunnsvitenskapelige fag, toårig (731906)
 • Master, samfunnsvitenskap, 1½-årig (731917)
 • Master, samfunnsvitenskap, toårig (731911)
 • Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelig fakultet (839902)
 • Ph.d.-program, samfunnsvitenskapelige fag (831904)
 • Kjønn og samfunn, lavere nivå (639907)
 • Kulturanalyse, lavere nivå (639903)
 • Master, demokratibygging, 1½-årig (731120)
 • Master, politisk kommunikasjon, toårig (731123)
 • Master, samfunnsanalyse, toårig (731122)
 • Master, sammenliknende politikk, toårig (731114)
 • Bachelor, arbeids- og velferdsforvaltning, treårig (631915)
 • Bachelor, arbeidslivsstudier, treårig (631909)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Samfunnsfag, toårig studium (631906)
 • Statsvitenskapelige fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (631999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (639999)
 • Samfunnskunnskap, lavere nivå (631106)
 • Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (719999)
 • Samfunnsfag og juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (739999)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.