Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
7.5
Søknadsfrist: Utdanningen har løpende søknadsfrist

Informasjon oppdatert

13. februar 2023.

Om studiet

De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås fra problemstilling til analyse og rapportering. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger.

Du lærer å analysere et kvantitativt datamateriale som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen. Du skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en empiribasert rapport.

I dette emnet arbeider du med dataprogrammet SPSS. Programmet kan brukes både på PC og MAC. Du laster SPSS ned på maskinen din fra Høyskolen Kristianias hjemmeside. Brukerlisens og datasettet du skal arbeide med finner du inne i nettkurset ditt.

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas. Her finner du blant annet: 

  • forelesningsvideoer 
  • oversikt over pensum og studieløp 
  • læringsmål 
  • planleggingsverktøy 
  • øvingsoppgaver 
  • innleveringsoppgaver 
  • mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m. 

Kursgjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.  

Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i kurset. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.  

Opptaksinformasjon

Opptakskrav

For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:

Dokumentasjonsfrist

  • Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Søknadsfrist og oppstart

  • Hver dag, hele året.