Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Du lærer om hvorfor mennesker handler og tenker som de gjør, og om hvordan hjernen reagerer på ulike inntrykk.

Psykologi er både et fagområde og en profesjonsutdannelse.

Du kan studere for eksempel biologisk psykologi, organisasjonspsykologi og sosialpsykologi. Da kan du jobbe som for eksempel konsulent eller med undervisning og forskning. 

Merk at her finner du en oversikt over studier innen psykologiske fag, ikke profesjonsstudium i psykologi.

Se også:

Psykologi profesjonsstudium

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav eller lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Et profesjonsstudium i psykologi tar normalt 6 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad 5 år.

Varighet

Et profesjonsstudium i psykologi tar normalt 6 år. Bachelorgrad tar 3 år og mastergrad 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 611706 - Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig
 • 636901 - Bachelor, læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse, treårig
 • 636102 - Bachelor, psykologi, treårig
 • 736101 - Cand.polit.-utdanning, psykologi
 • 769904 - Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og helsepsykologi
 • 836101 - Dr.philos.-utdanning, psykologi
 • 836102 - Dr.polit.-utdanning, psykologi
 • 836103 - Dr.psychol.-utdanning, psykologi
 • 836104 - Lic.philos.-utdanning, psykologi
 • 736103 - Mag.art.-utdanning, psykologi
 • 736901 - Master of Philosophy, psykologiske fag, toårig
 • 711729 - Master, IT – språk, logikk og psykologi, toårig
 • 741141 - Master, ledelse og organisasjonspsykologi, toårig
 • 724906 - Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig
 • 736104 - Master, psykologi, toårig
 • 736902 - Master, psykologiske fag, toårig
 • 836105 - Ph.d.-program, psykologi
 • 636101 - Psykologi, lavere nivå
 • 836199 - Psykologi, uspesifisert, forskerutdanning
 • 736199 - Psykologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 636199 - Psykologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 836999 - Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning
 • 736999 - Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 636999 - Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 669965 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 611706 - Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig
 • 636901 - Bachelor, læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse, treårig
 • 636102 - Bachelor, psykologi, treårig
 • 736101 - Cand.polit.-utdanning, psykologi
 • 769904 - Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og helsepsykologi
 • 836101 - Dr.philos.-utdanning, psykologi
 • 836102 - Dr.polit.-utdanning, psykologi
 • 836103 - Dr.psychol.-utdanning, psykologi
 • 836104 - Lic.philos.-utdanning, psykologi
 • 736103 - Mag.art.-utdanning, psykologi
 • 736901 - Master of Philosophy, psykologiske fag, toårig
 • 711729 - Master, IT – språk, logikk og psykologi, toårig
 • 741141 - Master, ledelse og organisasjonspsykologi, toårig
 • 724906 - Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig
 • 736104 - Master, psykologi, toårig
 • 736902 - Master, psykologiske fag, toårig
 • 836105 - Ph.d.-program, psykologi
 • 636101 - Psykologi, lavere nivå
 • 836199 - Psykologi, uspesifisert, forskerutdanning
 • 736199 - Psykologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 636199 - Psykologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 836999 - Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning
 • 736999 - Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 636999 - Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 669965 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Bachelor, IT – språk, logikk og psykologi, treårig (611706)
 • Bachelor, læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse, treårig (636901)
 • Bachelor, psykologi, treårig (636102)
 • Cand.polit.-utdanning, psykologi (736101)
 • Cand.san.-utdanning, helsefremmende arbeid og helsepsykologi (769904)
 • Dr.philos.-utdanning, psykologi (836101)
 • Dr.polit.-utdanning, psykologi (836102)
 • Dr.psychol.-utdanning, psykologi (836103)
 • Lic.philos.-utdanning, psykologi (836104)
 • Mag.art.-utdanning, psykologi (736103)
 • Master of Philosophy, psykologiske fag, toårig (736901)
 • Master, IT – språk, logikk og psykologi, toårig (711729)
 • Master, ledelse og organisasjonspsykologi, toårig (741141)
 • Master, pedagogisk psykologisk rådgiving, 1½-årig (724906)
 • Master, psykologi, toårig (736104)
 • Master, psykologiske fag, toårig (736902)
 • Ph.d.-program, psykologi (836105)
 • Psykologi, lavere nivå (636101)
 • Psykologi, uspesifisert, forskerutdanning (836199)
 • Psykologi, uspesifisert, høyere nivå (736199)
 • Psykologi, uspesifisert, lavere nivå (636199)
 • Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (836999)
 • Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (736999)
 • Psykologiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (636999)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.