Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

13. desember 2022.

Om studiet

Ønsker du å hjelpe mennesker som har det vanskelig? Med en bachelorgrad i psykologi og psykisk helse får du en bred og viktig utdanning som trengs i en rekke ulike stillinger og bransjer.

Både lettere og tyngre psykologiske problemer er dessverre ikke uvanlige, verken blant barn, ungdom eller voksne. Årsakene er ofte mange og sammensatte, og ved å studere psykologi får du en bedre forståelse av hva som forårsaker adferd, tanker og følelser. I tillegg får du innsikten og verktøyene du trenger for å jobbe med psykiske plager og bidra til å bedre menneskers liv.

Bachelorgraden i psykologi og psykisk helse gir en grunnleggende utdanning i psykologiens hovedområder, med særlig vekt på psykisk helse. Studiet gir deg kunnskap til å forstå kognitive prosesser og menneskelig atferd. Videre gir bachelorprogrammet en innføring i ulike perspektiver på psykisk helse, psykopatologi og faktorer som påvirker psykiske helse, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Undervisningsopplegg

For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av flere ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer (som forelesninger og seminar) og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse.

I første rekke vil følgende arbeids- og undervisningsformer benyttes:

  • Forelesninger og seminarer
  • Kasus og problembasert gruppearbeid
  • Prosjektoppgaver/studentpresentasjoner/oppgaver (individuelle og i grupper)
  • Medstudentrespons
  • Refleksjonsnotater
  • Feltøvelser og ferdighetstrening
  • Selvstudium og eksamensforberedelser

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her.

Læringsutbytte

Bachelorprogrammet tar for seg et bredt spekter av temaer relevant for psykologi og psykisk helse. Du får kunnskapen til å forstå kognitive prosesser og menneskelig adferd og lærer om tiltak som hjelper motivasjon og læring, og som forebygger psykiske lidelser. Du får også lære mer om psykologiske faktorer og prosesser som gjør seg gjeldende i arbeidslivet. 

Videre studier

Innholdet i studiet oppfyller de formelle kravene for å studere videre på ulike masterprogrammer, både i Norge og i utlandet. Bachelorprogrammet i psykologi og psykisk helse kvalifiserer ikke til å praktisere som psykolog, men er utviklet for å oppfylle internasjonale krav for opptak til psykologutdanning i utlandet (EuroPsy, 2019).

Karrieremuligheter

Med en bachelorgrad i psykologi og psykisk helse åpner det seg mange spennende dører ut i arbeidslivet. Utdanningen er bred og kan benyttes i en rekke ulike stillinger og yrker. Du blir også godt rustet til å arbeide med psykisk helse og psykiske lidelser, blant annet i skoler, barnehager eller andre kommunale tilbud. Du kan jobbe med miljøarbeid, rådgivning eller veiledning og vil være en viktig støttespiller for mennesker som av ulike årsaker sliter med psykologiske utfordringer.

Utveksling

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling i utlandet. På nåværende tidspunkt er disse samarbeidspartnerne godkjent:

Australia

USA

 

Les mer om vårt utvekslingstilbud

Alle utdanninger innen