Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

4. desember 2023.

Om studiet

Med en Bachelor i anvendt psykologi blir du utrustet med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden. Studiet er lagt opp med varierte forelesninger og prosjektarbeid, og tilbyr fleksibilitet til å følge undervisning på nett.

Bachelorgraden i anvendt psykologi vektlegger psykologisk kunnskap i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere studier og psykologiske tester. Dette gjør at du kan iverksette intervensjoner, foreslå tiltak, og påvirke design og budskap.

 

Med mange varierte muligheter, legger graden opp til at du selv kan velge hvilke områder av psykologiens anvendelser du ønsker å fordype deg i. Her kan du for eksempel rette fokus mot helsearbeid, miljøutfordringer, idrett og/eller kommunikasjon.

I løpet av studiene vil du blant annet jobbe med emner som:

 • Personlighetspsykologi
 • Sosialpsykologi
 • Utviklingspsykologi
 • Psykologisk teori i praksis

Undervisningsopplegg

Gjennomgående i bachelorprogrammet er vi opptatt av hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes for å løse ulike problemstillinger innenfor ulike områder av arbeidslivet. Kunnskap om hvordan psykologi kan anvendes i ulike situasjoner og kontekster er viktig i arbeid med mennesker, og bachelorprogrammet legger derfor vekt på å fremheve nytteverdien av psykologisk teori og forskning i praksis.

Du vil møte våre forskere og fagansatte, men du vil også møte eksterne forelesere med ekspertise innenfor sine respektive fagfelt. 

Slik er studiehverdagen

For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse, som forelesninger og seminarer, kasus og problembasert gruppearbeid, prosjektoppgaver og studentpresentasjoner.  

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Læringsutbytte

Hvordan har du utviklet den personligheten du har? Hvordan påvirkes du av andre mennesker, og motsatt? Hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil? For å svare på slike spørsmål må du ha innsikt i de mange ulike faktorene som påvirker oss. Denne innsikten får du med Bachelor i anvendt psykologi.

Bachelor i anvendt psykologi gir kunnskap til å forstå hvordan menneskets atferd, utvikling og fungering påvirkes av både indre faktorer, som tanker og personlighet, og ytre faktorer, som miljø og relasjoner. Dette er en utdanning som bygger på det siste innen forskning, og som gjør deg i stand til å jobbe innen flere ulike bransjer.

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videre utdanning på masternivå. Ved Kristiania gir studiet opptaksgrunnlag til følgende masterprogrammer:

 

Du vil være kvalifisert til de fleste masterprogrammer i psykologi i Norge og i utlandet. Vær oppmerksom på at noen masterprogrammer krever spesifikke emner. Snakk med en studieveileder hos oss eller ved masterprogrammet du tenker å søke på. 

Karrieremuligheter

I Norge er det et stort behov for kandidater med god forståelse for menneskelige relasjoner og individuelle behov i alt fra kommunale tjenester til kommunikasjonsbransjer.

Med en bachelor i anvendt psykologi får du kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden.

Psykologi benyttes i mange ulike yrker hvor man må vite hvordan mennesker fungerer og er av stor nytte på mange felt, fra kommunale tjenester, administrasjon og kommunikasjon, helsearbeid, rådgivning og i arbeid med barn og unge.

Utveksling

I fjerde semester har du muligheten til å søke om utveksling til følgende samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

 • Griffith University, Brisbane
 • University of Queensland, Brisbane
   

Frankrike

 • Ecole de Psychologues Praticiens, Paris og Lyons*
   

Storbritannia

 • University of Lincoln

Tyskland

 • Heidelberg Universität

USA

 • University of California, Berkeley
 • Hawaii Pacific University, Honolulu
 • Southern Utah University
 • California State University, Stanislaus

Alle utdanninger innen