Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

22. september 2022.

Om studiet

Med en Bachelor i anvendt psykologi blir du utrustet med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden. Studiet er lagt opp med varierte forelesninger og prosjektarbeid, og tilbyr fleksibilitet til å følge undervisning på nett.

Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. Hvordan har du utviklet den personligheten du har? Hvordan påvirkes du av andre mennesker? Hvordan påvirker du andre mennesker? Og hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil?

For å svare på slike spørsmål må du ha innsikt i de mange ulike faktorene som påvirker oss. Denne innsikten får du med en Bachelor i anvendt psykologi. Du vil kunne forklare og forutsi handlinger til mennesker, alene og i grupper. Du vil forstå de kognitive mekanismene som ligger bak, og du vil kunne beskrive deres emosjoner. Videre vil du kunne vurdere alt dette i en større sammenheng. For eksempel ved å uttale deg om samfunnsutviklingen og hvordan den påvirker mental helse.

Praktisk tilnærming

Gjennom studietiden vil du opparbeide et solid teoretisk grunnlag, men også være i stand til å anvende etablert kunnskap i nye kontekster. Bachelorgraden har et stort fokus på å sette psykologisk kunnskap ut i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere egne observasjoner, studier og psykologiske tester.

Undervisningsopplegg

I løpet av studietiden vil du møte undervisning i mange former og du vil praktisere læring på forskjellige måter. I tillegg til mer tradisjonelle læringssituasjoner, som forelesninger, oppgaveløsning og gruppearbeid, har du mulighet til å følge et fleksibelt nettbasert opplegg.

Studiet legger vekt på aktiv innsats og læring gjennom deltakelse. I flere emner vil du kunne utforske teoretiske problemstillinger i praktiske prosjekter. Slik får du erfaring med metoder, undersøkelser og tester som psykologer benytter i forskning og i yrkeslivet.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Videre studier

Med en Bachelor i anvendt psykologi fra Kristiania er du kvalifisert til å søke opptak til mastergrader i Norge og utlandet, både innen psykologi og innen tverrfaglige fagområder. For eksempel helsefremmende arbeid, utvikling og samfunnsutfordringer, kultur og integrasjon, samt energi og miljøsatsinger.

Karrieremuligheter

Med en Bachelor i anvendt psykologi er du utrustet med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i en rekke ulike yrker, og som i liten grad vil bli erstattet av teknologiske løsninger i fremtiden. Det er behov for kandidater med god forståelse for menneskelige relasjoner og individuelle behov i alt fra kommunale tjenester til kommunikasjonsbransjer. Studiet er eksempelvis relevant for yrker som familierådgiver, miljøterapeut, rekrutterer og karriereveileder.

Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Utveksling

I femte semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

  • University of California, Berkeley
  • Hawaii Pacific University, Honolulu

Australia

  • Griffith University, Brisbane
  • University of Queensland, Brisbane

Alle utdanninger innen