Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 43.00 (primær)
  • 44.30 (ordinær)
Studieplasser: 55
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 255903

Informasjon oppdatert

19. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å studere psykologi? I psykologi er vi opptatt av hva som skjer i hjernen når vi tenker, føler, sanser og handler. Vi er også opptatt av hva som gjør oss mennesker forskjellige, hvordan vi påvirkes av omgivelsene våre, og hvordan vi kommuniserer med hverandre. Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør, og like interessant- hvordan kan andre oppføre seg som de gjør?

Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole (AHS) er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.

Psykologi er en mangfoldig vitenskap som har utgangspunkt i studiet av atferd og mentale prosesser. Studenten vil derfor tidlig i bachelorprogrammet bli presentert for fagbegreper og temaer som har stått sentralt i psykologiens historie og som fremdeles er relevante i vitenskapens søken etter å beskrive, forklare og forutsi hvordan mennesker tenker, føler, opplever og handler.

Videre i studieløpet presenteres ulike fagområder der psykologikunnskap anvendes for blant annet å belyse utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn.

En rød tråd i studieforløpet er de forskningsmetoder som benyttes for å undersøke fenomener innen psykologiens gjenstandsfelt.

Alle utdanninger innen