Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudier
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

260400

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

30. januar 2023.

Om studiet

Ønsker du å lære hvordan du best møter mennesker som har det vanskelig og hvordan du kan forbedre utviklingen av deres psykiske helseutfordringer? Bachelor i psykologisk helsearbeid passer for deg som jobber eller ønsker å jobbe med psykologi med et særlig fokus på arbeid innen psykisk helse.

Bachelorgraden i psykologisk helsearbeid gir både en bred innføring i psykologifaget og særlig kunnskap om forhold som fremmer og hemmer utvikling av god psykisk helse.

Du lærer hva som påvirker vår psykiske helsetilstand på flere nivåer

På et overordnet samfunnsnivå vil du lære om hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng.

På gruppe- og individplan vil du blant annet lære om ulike psykiske lidelser og hvordan tidlige relasjoner og opplevelser påvirker vår utvikling.

Studiets oppbygging

På tredjeåret av bacheloren kan du bytte miljø, impulser og perspektiver ved å ta et semester i utlandet. Du kan også spisse graden med de valgfrie emnene du synes er interessante, eller ta et internship som kan gi deg verdifulle kontakter og arbeidserfaring du får bruk for når du skal ut i arbeidslivet.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Studiet baserer seg på anvendte emner som er relevante i arbeid med psykisk helse.

Du lærer blant annet om

 • hvorfor det er viktig å bli møtt på en god måte av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret
 • hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår og hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv og andre
 • hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg
 • hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep

Karrieremuligheter

Bachelorgraden er yrkesrettet og gjør deg kvalifisert til mange forskjellige jobber, spesielt med vekt på psykisk helse.

Du kan for eksempel jobbe innen

 • psykisk helsevern
 • rusomsorgen
 • kriminalomsorgen
 • helse- og omsorgssektoren
 • barnehage- og utdanningssektoren

Du kan kvalifisere som blant annet

 • miljøterapeut*
 • konsulent, saksbehandler eller teamleder
 • prosjektleder

* Merk at du ikke får en spesifikk stillingstittel etter fullført bachelorgrad. Miljøterapeut er en ubeskyttet tittel.

Med fullført bachelor kvalifiserer du til å søke på master i psykologi hos oss, eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Alle utdanninger innen