Bachelor i psykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Høgskolen i Innlandet er den eneste høgskolen i Norge som
tilbyr et bachelorstudium i psykologi som tilfredsstiller
internasjonale krav til Bachelor of Science in Psychology: En
ren psykologiutdanning som dekker alle psykologiske kjernefag
og har mye praksisundervisning.

Med den praktiske undervisningen i form av blant annet
psykologiske tester og laboratorieøvelser skiller dette
psykologistudiet seg fra andre bachelorstudier i psykologi i
Norge.  Du deltar på 136 timer praktisk
seminarundervisning og 512 timer forelesninger. Individuell
veiledning kommer i tillegg.

Med en bachelor i psykologi fra Høgskolen i Innlandet får du
en mulighet til å arbeide innen det psykologiske fagfeltet på
mange ulike områder i samfunnet. For eksempel helse- og
sosialarbeid, organisasjons- eller markedsarbeid i
næringslivet, undervisning eller saksbehandling innen
offentlig virksomhet.

Ønsker du å bli psykolog, må du ta profesjonsstudiet ved et
universitet eller et masterstudie i klinisk psykologi i
utlandet i kombinasjon med arbeid på lisens som
tilfredsstiller kravene til autorisasjon i Norge (for
eksempel kandidatutdannelsen i psykologi i Danmark).

Karrieremuligheter

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr  Master i
miljøpsykologi
 som eneste i sitt slag i
Norden. Bachelor i psykologi og minimum 30 studiepoeng
pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak
til Master i  pedagogikk og 
spesialpedagogikk ved
Høgskolen i Innlandet.

Du er kvalifisert til masterstudier i psykologi og ulike
tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske
universiteter og høgskoler.

Bachelorstudiet kvalifiserer ikke til å praktisere som
psykolog, men det oppfyller internasjonale krav for opptak
til psykologutdanning i utlandet. Les mer på
Helsedirektoratets nettsider om utdanning i utlandet og
autorisasjon som klinisk psykolog.

Jobbmuligheter

Kunnskap om psykologi etterspørres i stadig flere
sammenhenger og både selvstendig og kombinert med andre fag
er det aktuelt innenfor: Organisasjonsarbeid, administrativ,
økonomisk og annen saksbehandling, undervisning,
konsulentvirksomhet, markedsføring, kommunikasjon,
informasjonsteknologi og miljøterapi.

Utveksling

Internasjonalisering i praksis

Praksis i fremmedspråk og praktisk kjennskap til
internasjonale forhold blir stadig viktigere i
arbeidslivet, både innen privat og offentlig sektor. Som
student på BA i Psykologi kan du ta et studieopphold i
utlandet i 5. semester.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet
av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og
personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg
smartere, ifølge  Time Magazine
                       

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen
din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff
og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og
dypere forståelse av, faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et
annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning,
kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og
hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et
eller to semester, opparbeider du deg en språklig og
kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan
tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og
reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller
spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede
har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg
å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en
omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling
har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de
tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse,
selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som
gjør dem til attractive arbeidstakere. Den samme
undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring
får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at
arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et
pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme
undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som
del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger
fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange
får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette
nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent
med deg selv. Erasmus Impact Study peker i
samme retning: studenter på utveksling utvikler positive
egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne
til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt
studiested for ytterligere informasjon
om studieopphold i utlandet.

Tilbys ved:

  • Lillehammer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.70 (primær)
49.50 (ordinær)

Studieplasser

110

Søknadskode (SO)

209876

Lignende utdanninger