Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 45.90 (primær)
  • 48.40 (ordinær)
Studieplasser: 150
Søknadskode (SO): 209876

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

Studiet gir deg kunnskap om psykologi og mental helse. Lær om menneskers tanker, følelser og adferd med en ren psykologiutdanning som dekker alle psykologiske kjernefag.

Høgskolen i Innlandet er den eneste høgskolen i Norge som tilbyr et bachelorstudium i psykologi som tilfredsstiller internasjonale krav til Bachelor of Science in Psychology: En ren psykologiutdanning som dekker alle psykologiske kjernefag og har mye praksisundervisning.

Med den praktiske undervisningen i form av psykologiske tester og laboratorieøvelser skiller dette psykologistudiet seg fra andre bachelorstudier i psykologi i Norge.

Ønsker du å bli psykolog, må du ta profesjonsstudiet ved et universitet eller et masterstudium i klinisk psykologi i utlandet, i kombinasjon med arbeid på lisens som tilfredsstiller kravene til autorisasjon i Norge, som for eksempel kandidatutdannelsen i psykologi i Danmark.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 52
Kvote for førstegangsvitnemål: 47,4
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til master i miljøpsykologi som eneste i sitt slag i Norden.

Du vil også være kvalifisert til master i folkehelsevitenskap, master i karriereveiledning, master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier og master i innovasjon. Med en bachelor i psykologi sammen med minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. 

Du vil også være kvalifisert til masterstudier i psykologi og ulike tverrfaglige masterstudier ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. Eksempelvis, Master i Psykologi ved UiO og Masterprogram i psykologi ved UiB.

Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Bachelorstudiet kvalifiserer ikke til å praktisere som psykolog, men det oppfyller internasjonale krav for opptak til psykologutdanning i utlandet. Les mer på Helsedirektoratets nettsider om utdanning i utlandet og autorisasjon som klinisk psykolog.

Utveksling

I 5. semester kan psykologistudenter velge å studere ved en av våre partnerinstitusjoner.

Noen destinasjoner tilbyr begge obligatoriske emnene, lignende de ved høgskolen i innlandet, som er godkjent for videreutdanning, for eksempel i Danmark.

Hvert år reiser en del psykologistudenter til Italia, Canada eller Australia for å utvide sine perspektiver og kunnskaper, både faglig og personlig, og opplever fantastiske eventyr.

Lånekassen gir ekstra støtte for studenter som reiser til utlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Hvorfor reise på utveksling?Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i psykologi

Alle utdanninger innen