Fakta

Lærested:
Sted:
Nett
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

10. mars 2023.

Om studiet

Kompetanse i psykologi er etterspurt innen et bredt spekter av yrker og bransjer. Felles for dem som jobber med psykologi, er en interesse for hvordan mennesker fungerer.

Psykologi går ut på å forstå menneskelige fenomener ut fra medfødte faktorer, påvirkning fra omgivelsene og utvikling gjennom livet. Psykologi er et allsidig fagområde med temaer som går fra cellenivå til samfunnsstruktur, og alt imellom. Felles for dem som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan mennesker fungerer.

Mellommenneskelig kompetanse

Bachelor i anvendt psykologi fra Høyskolen Kristiania utruster deg med kunnskaper og ferdigheter som kommer til nytte i mange situasjoner og i mange yrker. Mellommenneskelig kompetanse mister heller ikke sin verdi i et stadig mer digitalisert og tilrettelagt arbeidsliv.

Psykologi søker å finne svar på spørsmål om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. For eksempel hva som gjør at barn fra samme familie ikke har like minner om oppveksten. Med en bachelor i anvendt psykologi får du innsikten du trenger til å svare på slike spørsmål. Du vil kunne forklare ulike former for sosial påvirkning, du vil kunne beskrive personlighetstrekk, og du vil kunne utrede de kognitive mekanismene som ligger bak hukommelse og læring. Videre vil du kunne vurdere alt dette i en større sammenheng, blant annet i lys av samfunnsutvikling, mental helse og kulturforskjeller.

Moderne psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og metodene som brukes i dag har utviklet seg i takt med økt forståelse og mer avansert teknologi. I løpet av studietiden skal du opparbeide deg kunnskapen og ferdighetene som kreves for å fordype seg i et tema. I tillegg vil du bli kjent med teknikker og tester som benyttes for å sette seg inn spesifikke situasjoner. Psykologien har individets verdighet i fokus. Derfor kommer også etikk inn som en viktig betraktning i forskning, yrkespraksis og menneskelige relasjoner.

Undervisningsopplegg

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. 

Vi bruker læringsportalen Canvas, som vil være ditt digitale klasserom under studietiden.  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på en veileder i emnene dine. Veilederen vil gi deg tilbakemelding på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden. Når du får tilgang til emnene dine vil du også få tilgang til et grunnleggende kurs i studieteknikk, som vil hjelpe deg med å få en god start

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Opptak og oppstart hver dag, hele året. 

Læringsutbytte

Gjennom studietiden vil du opparbeide et solid teoretisk grunnlag, men også være i stand til å anvende etablert kunnskap i nye kontekster. Bachelorgraden legger vekt på å sette psykologisk kunnskap ut i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere egne observasjoner, studier og psykologiske tester.

De første emnene i studiet dekker psykologiens historie og de ulike psykologiske retningene som har vokst frem, i tillegg til grunnleggende prinsipper innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling fra fødsel til alderdom.

I de neste emnene utvides disse prinsippene gjennom feltene abnormalpsykologi og kognitiv psykologi. Du får anvende din teoretiske kunnskap på utfordringer knyttet til blant annet psykiske lidelser, livskvalitet, bevissthet, tankeprosesser og digital teknologi.

Mot slutten av studiet kan du fordype deg i selvvalgte temaer og bacheloroppgave.

Karrieremuligheter

l det er behov for kandidater med god forståelse for menneskelige relasjoner og individuelle behov i alt fra kommunale tjenester til kommunikasjonsbransjen. Studiet er eksempelvis relevant for yrker som familierådgiver, miljøterapeut, rekrutterer og karriereveileder.

Psykologi kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring, eller pedagogisk virksomhet. Studiet er også aktuelt som videreutdanning for ansatte innen sosial- og helsevesen, og andre som ønsker å kvalifisere seg til administrasjons- og ledelsesoppgaver.

Alle utdanninger innen