Nøkkelinformasjon

Oslo Nye Høyskole
Oslo Nye Høyskole

Lærested

Studiested

Oslo
Nettstudier

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Har du lyst å jobbe med mennesket og er nysgjerrig på hvordan vi fungerer som individer, i samspill med andre og med omverdenen? Bachelor i anvendt psykologi er en praktisk yrkes- og samfunnsrelevant tilnærming til studiet om sinnet og psyken vår.

I bachelorgraden i anvendt psykologi lærer du å forstå oss mennesker bedre. Du vil lære om grunnleggende emner innen psykologi, som hva som skjer når vi utvikler oss fra fødsel og gjennom hele livet og hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger. 

Du vil få kunnskap om hva som skjer med mennesker som av ulike grunner får problemer og utvikler psykiske lidelser, og hvordan best mulig kommunisere med noen for å hjelpe dem til å få det bedre. 

Studiets oppbygging

I det tredje året kan du bytte miljø, impulser og perspektiver ved å ta et semester i utlandet. Du kan spisse graden din med valgfrie emner du synes er interessante, eller ta et internship og skaffe deg verdifulle kontakter og erfaring du får bruk for når du skal ut i arbeidslivet.   

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Læringsutbytte

I bachelor i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. Du blir en del av et engasjert læringsmiljø med kort vei til dyktige forelesere.

Du lærer blant annet om:  

 • menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling  
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger  
 • relasjonen mellom hjernen og hvordan vi oppfører oss   
 • sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse  
 • terapeutrollen, terapeutiskrelasjon og den terapeutiske alliansen  
 • kunnskap om psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder 

Videre studier

Ønsker du å studere videre, kan du søke på master i psykologi hos oss, eller søke opptak på andre høyskoler eller universiteter, både i Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Etter en fullført bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med kompetanse, for eksempel innen:

 • psykisk helsevern 
 • kriminalomsorg og krisesentre 
 • helse- og omsorgssektoren  
 • skole og barnehage 
 • personalavdelinger 
 • rekruttering 
 • ledelse og markedsføring  
   

Tidligere studenter har fått jobb som:  

 • spesialpedagog på barneskole  
 • miljøterapeut/miljøarbeider på skoler, barnehager, i boliger, krisesenter og rusomsorgen.   
 • innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • mental trener for idrettslag 
 • rådgiver for SiO-helsetjenester   
 • kommuneansatt for helsefremmende arbeid for barn og unge

Alle utdanninger innen