Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

280 800

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

10. januar 2024.

Om studiet

Har du lyst å jobbe med mennesket og er nysgjerrig på hvordan vi fungerer som individer, i samspill med andre og med omverdenen? Bachelor i anvendt psykologi er en praktisk yrkes- og samfunnsrelevant tilnærming til studiet om sinnet og psyken vår.

Hva er det som ligger bak handlingene vi gjør, og hvordan fungerer vi som individer – i samspill med andre og med omverdenen?  Psykologi går ut på å forstå menneskelig atferd og mentale prosesser, og felles for dem som jobber med psykologi er en interesse for hvordan mennesker fungerer. Dette er noe av det du lærer på bachelorprogrammet i anvendt psykologi. Du vil også lære om psykologisk teori og forskning, og hvordan kompetansen din kan brukes på ulike områder i samfunnet.

Undervisningsopplegg

På dette studiet lærer du om:

 • grunnleggende teori innen psykologi
 • tankeprosesser, tankefeil, hukommelse og beslutningstaking 
 • hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • ulike psykiske lidelser og mulige årsaker til hvorfor noen individer utvikler psykiske lidelser, mens andre ikke gjør det
 • terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • relasjonen mellom hjernen og atferd. For eksempel hvordan hjernens utvikling er med på å påvirke risikoatferd, og evnen vår til å planlegge og resonnere
 • sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse
 • psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder
 • hvordan vi påvirkes av omgivelsene rundt oss, og hvordan vi påvirker andre
 • hvorfor vi har den personligheten vi har, og hva som gjør oss mennesker like og ulike hverandre

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Videre studier

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi.

Du kan også søke om master i psykologi hos oss (krever minimum 80 studiepoeng i psykologi), eller du kan søke opptak på andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Etter en fullført bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med kompetanse, for eksempel innen:

 • psykisk helsevern 
 • kriminalomsorg og krisesentre 
 • helse- og omsorgssektoren  
 • skole og barnehage 
 • personalavdelinger 
 • rekruttering 
 • ledelse og markedsføring  
   

Tidligere studenter har fått jobb som:  

 • spesialpedagog på barneskole
 • høyskolelektor 
 • miljøterapeut/miljøarbeider på skoler, barnehager, i boliger, krisesenter og rusomsorgen   
 • innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • mental trener for idrettslag 
 • rådgiver for SiO-helsetjenester   
 • kommuneansatt for helsefremmende arbeid for barn og unge
 • fagleder innen psykisk helse og rus
 • veileder hos NAV

Alle utdanninger innen