Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Nettstudier
Studietype:
Bachelor, 3 år
Pris:

260400

Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Fleksibel oppstart
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: Løpende

Informasjon oppdatert

30. januar 2023.

Om studiet

Har du lyst å jobbe med mennesket og er nysgjerrig på hvordan vi fungerer som individer, i samspill med andre og med omverdenen? Bachelor i anvendt psykologi er en praktisk yrkes- og samfunnsrelevant tilnærming til studiet om sinnet og psyken vår.

Hva er det som ligger bak handlingene vi gjør, og hvordan fungerer vi som individer – i samspill med andre og med omverdenen?  Psykologi går ut på å forstå menneskelig atferd og mentale prosesser, og felles for dem som jobber med psykologi er en interesse for hvordan mennesker fungerer. Dette er noe av det du lærer på bachelorprogrammet i anvendt psykologi. Du vil også lære om psykologisk teori og forskning, og hvordan kompetansen din kan brukes på ulike områder i samfunnet.

Undervisningsopplegg

På dette studiet lærer du om:

 • Grunnleggende teori innen psykologi. For eksempel hvordan vi utvikler oss fra fødsel og gjennom livet, blant annet sosialt og emosjonelt
 • Tankeprosesser, tankefeil, hukommelse og beslutningstaking. For eksempel hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømming- og beslutningsprosesser
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet
 • Normalpsykologi og psykiske lidelser. Herunder hva som kan være årsaken til at noen utvikler psykiske lidelser. Du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut
 • Relasjonen mellom hjernen og atferd. For eksempel hvordan hjernens utvikling er med på å påvirke risikoatferd, samt evnen vår til å planlegge og resonnere
 • Sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse
 • Forstå psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder
 • Hvordan vi påvirkes av omgivelsene rundt oss, og hvordan vi påvirker andre
 • Hva som gjør oss mennesker like og hva som gjør oss forskjellige fra hverandre. For eksempel hvorfor vi har den personligheten vi har, eller det faktum at vi oppfører oss annerledes ved andres tilstedeværelse

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Videre studier

Ønsker du å studere videre, kan du søke på master i psykologi hos oss, eller søke opptak på andre høyskoler eller universiteter, både i Norge og utlandet.

Karrieremuligheter

Etter en fullført bachelorgrad er du kvalifisert til å søke på en rekke stillinger i ulike felt, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker og systemer rundt dem. 

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med kompetanse, for eksempel innen:

 • psykisk helsevern 
 • kriminalomsorg og krisesentre 
 • helse- og omsorgssektoren  
 • skole og barnehage 
 • personalavdelinger 
 • rekruttering 
 • ledelse og markedsføring  
   

Tidligere studenter har fått jobb som:  

 • spesialpedagog på barneskole  
 • miljøterapeut/miljøarbeider på skoler, barnehager, i boliger, krisesenter og rusomsorgen.   
 • innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • mental trener for idrettslag 
 • rådgiver for SiO-helsetjenester   
 • kommuneansatt for helsefremmende arbeid for barn og unge

Alle utdanninger innen