Nøkkelinformasjon

Du får kunnskap om naturen som en arena for å fremme god helse og mestring, i tillegg til trygg og fornuftig ferdsel i naturen.

Et studie i friluftsliv lærer deg å ferdes i naturen på en trygg og sikker måte, alene eller sammen med andre. Du lærer å ta hensyn til sårbare naturresurser og du får kunnskap om hvordan naturressursene kan utnyttes på en bærekraftig måte.

Se også studier innen idrett

Utdanninger

Viser 10 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arktisk friluftsliv - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Bachelor i friluftslivsfag Bachelor og høgskolekandidat Norges idrettshøgskole GENS Alle Alle
European Master in Physical Activity and Health Master og høyere Norges idrettshøgskole
Extreme Environments Årsstudium og kortere Nord universitet
Friluftsliv Årsstudium og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Friluftsliv og naturguide Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Tindevegleder Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen i Volda
Årsstudium i friluftsliv Årsstudium og kortere Nord universitet GENS Alle Alle
Årsstudium i friluftsliv Årsstudium og kortere Nord universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, natur- og friluftslivsfag, treårig (668907)
  • Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, lavere nivå (668902)
  • Friluftsliv, kultur- og naturrettledning, treårig (668906)
  • Hovedfagskandidat, idrett/friluftsliv (768104)
  • Høgskolekandidat, friluftsliv, kultur- og naturrettledning, toårig (668903)