Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Etter lektorutdanningen kan du jobbe som lærer på videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Viser 29 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lektorutdanning i språkfag Master og høyere Høgskolen i Innlandet LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn LÆRALT Alle Alle
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn LÆRALT Alle Oppgis ikke
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn LÆRALT Alle Alle
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRALT Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektor, 8.-13. trinn, tysk LÆRALT Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRALT Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, spansk LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap LÆRALT Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, historie LÆRALT 46.80 47.00
Lektorutdanning med master i nordisk Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRALT Alle Alle
Lektorutdanning med master i sosiologi Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRALT 47.40 45.90
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.80 50.30
Master i realfagenes didaktikk Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723599)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning, realfag, 5. året (723401)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning naturfag, toårig (723403)
 • Master, undervisning, fordypning i norsk, toårig (723108)
 • Master, undervisning, fordypning i matematikk, toårig (723404)
 • Master, fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, toårig (723501)
 • Master, undervisning, fordypning i engelsk, toårig (723107)
 • Master, lesing og skriving i skolen, toårig (722107)
 • Master, samfunnsfagdidaktikk, toårig (722103)
 • Master, naturfagdidaktikk, toårig (722104)