Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Er du nysgjerrig og interessert i hvordan alt henger sammen? Liker du å formidle? Da bør du søke lektorutdanningen i realfag på Universitetet i Stavanger. Etter endt studium har du en mastergrad og retten til å kalle deg lektor.

Studiets oppbygging

Ved Universitetet i Stavanger kan du velge å ta en lektorutdanning for trinn 8.-13 i realfag eller en lektorutdanning for trinn 8.-13. Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis.

Studiet består av 300 studiepoeng. I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to skolefag. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge å ta master i enten matematikk eller fysikk. Dersom du velger matematikk som fag 1 kan du i årsstudiet (fag 2) velge fysikk, kjemi, historie, nordisk, engelsk, religion, naturfag eller idrett. Fysikk som fag 1 må kombineres med matematikk som fag 2.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

minst 35 skolepoeng.

I tillegg krav om:

Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Dette studiet er for deg som har interesse og evner for matematikk og realfag, som ønsker å videreutvikle dine ferdigheter og kunnskap, og som liker å formidle og lære bort til andre. Det er for deg som ønsker en solid realfaglig bakgrunn, deriblant lære om banebrytende vitenskapelige oppdagelser og teknologiske nyskapelser. Det er for deg som vil ha en utdannelse med garanti for livslang relevans, og som lett kan tilpasses utviklingen i samfunnet og i fremtidige læreplaner.

Studiet er en femårig profesjonsutdanning av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fagstudier og praksis i et nært samspill mellom profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av.

Lektorutdanningen i realfag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. I tredje året inngår en obligatorisk bacheloroppgave der studentene viser innsikt i forskning og vitenskapelig metode, samt ferdigheter i akademisk skriving. Oppgaven må bestås for at studentene skal kunne starte på utdanningens masternivå i fjerde år.

I femte studieår inngår en masteroppgave på 30 studiepoeng i realfag. Masteroppgaven skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid med et faglig eller fagdidaktisk tema.

Videre studier

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), kan du få tittelen lektor med tilleggsutdanning og dermed være kvalifisert til å søke doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

Karrieremuligheter

Lektor i realfag (trinn 8 –13) er en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor, jf. krav fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 10-1.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i realfag

Alle utdanninger innen