Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆREAL
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 217843

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Vil du undervise i realfag? Da bør du søke lektorutdanningen i realfag på Universitetet i Stavanger. Etter endt studium har du en mastergrad og mulighet for å undervise på videregående skole.

Denne utdanningen er femårig og gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to skolefag. Du kan velge å ta fordypningsfag i enten matematikk eller fysikk. Dersom du velger matematikk som fag 1 kan du i årsstudiet (fag 2) velge fysikk, kjemi, historie, nordisk, engelsk, religion, naturfag eller idrett. Fysikk som fag 1 må kombineres med matematikk som fag 2. Du vil også lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

minst 35 skolepoeng.

I tillegg krav om:

Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), kan du få tittelen lektor med tilleggsutdanning og dermed være kvalifisert til å søke doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

Karrieremuligheter

Lektor i realfag (trinn 8 –13) er en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor, jf. krav fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 10-1.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i realfag

Alle utdanninger innen