Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Velg alternativ

Opptakskrav

LÆREAL

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201697

Opptakskrav

LÆREAL

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

201843

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

201935

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 51.90 (primær)
 • 52.80 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

201945

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 49.10 (primær)
 • 48.00 (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

201685

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 50.50 (primær)
 • 54.40 (ordinær)

Studieplasser

8

Søknadskode (SO)

201684

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 50.80 (primær)
 • 53.60 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

201597

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 45.50 (primær)
 • 48.40 (ordinær)

Studieplasser

12

Søknadskode (SO)

201687

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

 • 46.50 (primær)
 • 48.00 (ordinær)

Studieplasser

8

Søknadskode (SO)

201934

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Har du lyst til å fordype deg i fag og kan tenke deg å bli lærer på ungdomstrinnet eller i videregående skole? Da kan lektorutdanning være riktig valg for deg.

Lektorutdanningen er en lærerutdanning som gir deg faglig tyngde og kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer. Utdanningen er femårig og gir deg undervisningskompetanse i to fag. Du får muligheten til å fordype deg i ett av fagene på masternivå (180 studiepoeng), mens det andre faget du velger utgjør en årsenhet (60 studiepoeng).

UiAs lektorutdanning tilbyr:

 • Et stort og engasjert miljø av lærerstudenter.
 • Muligheten til å kombinere fag fra store deler av vårt fagtilbud, og til å velge masterfag først i ditt andre studieår.
 • Varierte praksiserfaringer ved UiAs partnerskoler, og praksis allerede i første semester av studiet.
 • Semesterutveksling og muligheten til å søke om praksis i Kambodsja, Tanzania eller USA.

Du kan velge mellom følgende fag:

 • Engelsk
 • Historie
 • Idrett
 • Matematikk
 • Nordisk språk og litteratur
 • Religion
 • Samfunnskunnskap
 • Fransk (tilbys ikke som masterfag)
 • Tysk (tilbys ikke som masterfag)
 • Spansk (tilbys ikke som masterfag)
 • Naturfag (tilbys ikke som masterfag)

I andre studieår gjelder fritt fagvalg blant disse fagene, med unntak av idrett som har en kvote på ti studieplasser.

Hva lærer du?

Gjennom lektorutdanningen får du solid faglig og fagdidaktisk kompetanse i de to fagene du velger, og du kommer til å møte begge fag i både praksis og i profesjonsfaget.

Profesjonsfaget, som består av pedagogikk og fagdidaktikk, er tematisert i tre hovedområder:

 • Skolen i samfunnet og faget i skolen
 • Elevkunnskap og lærerrollen
 • Undervisning og læring

Pedagogikk skal spesielt bidra til at du får teoretiske perspektiver på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå. Fagdidaktikk skal særlig bidra til at du får kunnskaper og metodiske redskaper til didaktisk planlegging, undervisning og vurdering. Praksisopplæringen inngår som en integrert del av pedagogikk og fagdidaktikk.

I løpet av de 100 dagene med praksis som inngår i studiet, vil du få prøve deg som lærer under kyndig veiledning både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i matematikk (224 timer). For lektorutdanning som inneholder realfag gjelder spesielle realfagskrav. For lektorutdanning i språkfag gjelder anbefalte forkunnskaper. Se beskrivelse av aktuelle årsstudier for mer informasjon.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Master i lektorutdanning for trinn 8-13