Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 18
Søknadskode (SO): 194934

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Lektorutdanningen i geografi kombinerer lærerutdanning med faglig fordypning i geografi. Geografi gjør deg i stand til å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til urbanisering, omstilling, migrasjon, miljøtrusler og effekter av klimaendringer. Kunnskap om planlegging, forvaltning, og ulike utviklingsprosesser i samfunnet er sentralt for å håndtere disse utfordringene. Geografi er et empirinært fag hvor feltarbeid står sterkt, og det inngår feltkurs og ekskursjoner i flere av emnene.

Du får også en faglig og pedagogisk trygghet til å gjøre en god jobb som lærer. Du kan undervise i samfunnsfag fra 8.–10. årstrinn. I videregående skole kan du undervise i fellesfaget geografi, og i programfagene samfunnsgeografi og geofag. Avhengig av hvilket fag du velger som fag 2, kvalifiserer utdanningen også til å undervise i andre fag i grunnskolen og videregående skole.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen, gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon. Med en lektorutdanning i geografi kan du også jobbe som geograf med planleggings- og utredningsoppgaver innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv eller arbeid i interesseorganisasjoner.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i geografi / lektor

Alle utdanninger innen