Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • 52.20 (primær)
  • 56.00 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 194597

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning med faglig fordypning i kroppsøving og idrett. Studiet gir deg ulike perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet, og gir grunnlag for praktisk arbeid med idrett.

Studiet ser på idrett som samfunnsmessig fenomen, og gir deg grunnlag for å forstå og tilpasse undervisningen til elevers ulike forutsetninger. Kroppsøvingsfagets og idrettens organisering og verdigrunnlag belyses både i et nasjonalt, internasjonalt, historisk og framtidsrettet perspektiv.

Som lektor i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i kroppsøving på ungdomstrinn og i videregående skole. På videregående kan du også undervise i programfagene innen utdanningsprogrammet idrettsfag.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du kan jobbe som trener eller leder i idrett. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i kroppsøving og idrett / lektor

Alle utdanninger innen