Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆREAL
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 192843

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge Lektorutdanning i realfag?

  • Du får både mastergrad i realfag og undervisningskompetanse i to skolefag.
  • Du liker å arbeide med ungdom og vil stimulere elever til å bli interessert i og glad i realfag.
  • Du vil studere i et fagmiljø som er levende opptatt av bærekraftig utvikling og hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.

Studenter som fullfører lærerutdanninger innen realfag kan få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Hva lærer jeg?

Du får innføring i de grunnleggende realfagene og spesialiserer deg i to av dem (fysikk, kjemi, biologi, matematikk, geofag eller naturfag).

I hvert av de to valgte fagene får du en emnegruppe på 60 studiepoeng som kvalifiserer for undervisning i skolen. Deretter fordyper du deg i ett av de to realfagene med påfølgende mastergradsoppgave.

Gjennom 100 dagers praksisopplæring i skolen og studier i profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), lærer du å veilede elever og legge til rette for god undervisning og læring i fagene.

Hva blir jeg?

De fleste blir lektorer i videregående skole innen realfagene, men noen velger å jobbe i ungdomsskolen. Du kvalifiseres også for en rekke andre yrker i næringslivet og offentlig forvaltning knyttet til realfag eller til formidling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Realfag (Lektor)

Alle utdanninger innen