Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • 52.00 (primær)
  • 55.50 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 194684

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Historiefaget bygger bro mellom fortid, nåtid og fremtid. Vil du lære bort dette, da passer lektorutdanningen ved NTNU deg. Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. NTNUs viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Med lektorutdanningen i historie vil du få et solid utgangspunkt til å bli den gode læreren som kan inspirere elever og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen. I løpet av studiet vil du ha flere praksisperioder samtidig som du kan fordype deg i emner som interesserer deg. Det siste året på lektorutdanningen skal du skrive en masteroppgave i historie med hjelp fra en veileder. Tema og problemstilling til masteroppgaven står du fritt til å velge selv, i samråd med veileder. Med denne utdanningen blir du kvalifisert til lektorstilling i skolen. Mastergraden i historie kvalifiserer deg i tillegg til andre stillinger innen offentlig og privat forvaltning, og innen forskning og arbeid i nasjonale og internasjonale organisasjoner som krever fag- og utredningskompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie / lektor

Alle utdanninger innen