Nøkkelinformasjon

Nivå

Master, 5 år

Studiepoeng

300

Semester

10

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

LÆRALT

Poenggrenser 2021

  • 50.80 (primær)
  • 54.00 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194684

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Historiefaget bygger bro mellom fortid, nåtid og fremtid. Vil du lære bort dette, da passer lektorutdanningen ved NTNU deg. Lektorutdanning i historie er et studieprogram som kombinerer lærerutdanning og mastergradsutdanning i historie. NTNUs viktigste læringsmål er å utdanne historielærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse.

Med lektorutdanningen i historie vil du få et solid utgangspunkt til å bli den gode læreren som kan inspirere elever og gi dem et positivt møte med historiefaget i skolen. I løpet av studiet vil du ha flere praksisperioder samtidig som du kan fordype deg i emner som interesserer deg. Det siste året på lektorutdanningen skal du skrive en masteroppgave i historie med hjelp fra en veileder. Tema og problemstilling til masteroppgaven står du fritt til å velge selv, i samråd med veileder.

Med denne utdanningen blir du kvalifisert til lektorstilling i skolen. Mastergraden i historie kvalifiserer deg i tillegg til andre stillinger innen offentlig og privat forvaltning, og innen forskning og arbeid i nasjonale og internasjonale organisasjoner som krever fag- og utredningskompetanse.

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie / lektor

Alle utdanninger innen