Nøkkelinformasjon

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Utdanningene legger vekt på idéutvikling og skapende prosesser og gjør deg i stand til å utøve og formidle kunst.

Andre retninger innen håndtverk, kunst og design kan være:

Utdanninger

Viser 51 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Kunst og design, studieretning kunst og formidling - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 33.50 45.70
Kunst og design, studieretning mote og produksjon - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 50.00 57.20
Kunst og håndverk - årsstudium Årsstudium og kortere Universitetet i Stavanger GENS 43.90 56.00
Kunst og håndverk 1 for trinn 1-7 Årsstudium og kortere Nord universitet
Kunst og håndverk 1, trinn 1-10 (Kompetanse for kvalitet), deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Kunst og håndverk 1: 1.-10.trinn. (Kfk) (30 stp.) Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Kunst- og håndverk - Videreutdanning Årsstudium og kortere Steinerhøyskolen
Kunstfag, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Kunsthistorie - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Kunsthistorie - nettbasert førstesemesterstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium og kortere UiT Norges arktiske universitet
Kunsthistorie og visuelle studier Årsstudium og kortere Universitetet i Oslo GENS 47.10 59.60
Master i billedkunst Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i design Master og høyere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo ARKI 138.10 156.30
Master i design Master og høyere Kristiania
Master i design Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i kunst og offentlige rom Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i medium- og materialbasert kunst Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master in Interaction Design Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (8164)
 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (7169)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanninger (7164)
 • Kunstfagkandidat, fotografi, hovedfag (716301)
 • Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, høyere nivå (716299)
 • Kunstfagkandidat, metall, hovedfag (716201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, høyere nivå (716199)
 • Kunstfagkandidat, keramikk, hovedfag (716102)
 • Hovedfagskandidat, samisk kunsthåndverk, duodji (716101)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (7161)
 • Bachelor, prosjektledelse kunst og kreativ næring, treårig (641909)
 • Kunst og håndverk, videreutdanning for lærere (625205)
 • Faglærerutdanning, formgiving, kunst og håndverk, treårig (623104)
 • Bachelor, moderne kunst og estetikk, treårig (619905)
 • Bildende kunst og kunsthåndverk, andre (6169)
 • Tre-, metall- og glasshåndverk, uspesifisert, lavere nivå (616299)
 • Diplomstudium, metall, fireårig (616202)
 • Høgskolekandidat, metall, treårig (616201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, lavere nivå (616199)
 • Høgskolekandidat, keramisk kunsthåndverk, treårig (616104)
 • Husflid, brukskunst og industridesign (6161)
 • Folkekunst, lavere nivå (613413)
 • Høgskolekandidat, kunst- og kulturfag, treårig (613412)
 • Høgskolekandidat, folkekunst, toårig (613405)
 • Kunsthistorie, uspesifisert, lavere nivå (613299)
 • Kunstvitenskap, lavere nivå (613204)
 • Bachelor, kunstvitenskap, treårig (613202)
 • Kunsthistorie, lavere nivå (613201)
 • Husflid, brukskunst og industridesign, uspesifisert, forskerutdanning (816199)
 • Konfeksjons- og tekstilkunstutdanning, uspesifisert, forskerutdanning (816699)
 • Bachelor, billedkunst, treårig (616417)
 • Bachelor, experience & event design, treårig (616421)
 • Forming med hovedvekt på tegning, lavere nivå (616405)
 • Kunstakademiutdanning, fireårig (616411)
 • Tegne-, grafikk-, maler- og skulptørutdanning, uspesifisert, lavere nivå (616499)
 • Videreutdanning, kunstfag (616415)
 • Visuell kunst, lavere nivå (616419)