Fakta

Sted:
Campus Notodden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 222573

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

.

Om studiet

Ønsker du å bidra til endring og være med på å utvikle et bærekraftig samfunn? I dette studiet får du kunnskapen og verktøyene.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen