Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt.

Jussen berører mange ulike rettsområder, som for eksempel strafferett, avtalerett, familierett og folkerett. Riktig bruk og tolkning av lover og regler er viktig i utdanningen og man lærer å vurdere på hvilken måte løsningen på en sak kan komme til å påvirke resten av samfunnet.

Jusstudiet er en 5-årig mastergrad i rettsvitenskap. Studiet er krevende, og det er vanligvis høye krav til karakterer for å komme inn. Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer.

Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak på enkelte utdanninger.

Varighet

Jusstudiet tar 5 år. Bachelor i rettsvitenskap tar 3 år. Et årsstudium tar 1 år.

Varighet

Jusstudiet tar 5 år. Bachelor i rettsvitenskap tar 3 år. Et årsstudium tar 1 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 737999 - Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 737908 - Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig
 • 737907 - Master, rettssosiologi, toårig
 • 737905 - Master of Laws, information and communication technology law
 • 737904 - Master of Laws, public international law
 • 7371 - Rettsstudiet
 • 6379 - Juridiske fag, andre
 • 6371 - Rettsstudiet
 • 737909 - Master, forretningsjus og økonomi, toårig
 • 737901 - Mag.art.-utdanning, juridiske fag
 • 737902 - Mag.art.-utdanning, rettshistorie
 • 737903 - Master of Arts, juridiske fag

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8371 - Rettsstudiet
 • 737999 - Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 737908 - Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig
 • 737907 - Master, rettssosiologi, toårig
 • 737905 - Master of Laws, information and communication technology law
 • 737904 - Master of Laws, public international law
 • 7371 - Rettsstudiet
 • 6379 - Juridiske fag, andre
 • 6371 - Rettsstudiet
 • 737909 - Master, forretningsjus og økonomi, toårig
 • 737901 - Mag.art.-utdanning, juridiske fag
 • 737902 - Mag.art.-utdanning, rettshistorie
 • 737903 - Master of Arts, juridiske fag

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Rettsstudiet (8371)
 • Juridiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (737999)
 • Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig (737908)
 • Master, rettssosiologi, toårig (737907)
 • Master of Laws, information and communication technology law (737905)
 • Master of Laws, public international law (737904)
 • Rettsstudiet (7371)
 • Juridiske fag, andre (6379)
 • Rettsstudiet (6371)
 • Master, forretningsjus og økonomi, toårig (737909)
 • Mag.art.-utdanning, juridiske fag (737901)
 • Mag.art.-utdanning, rettshistorie (737902)
 • Master of Arts, juridiske fag (737903)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.